Kosters skola.
Kosters skola. Bild: Thomas Bennelind

Använd ärliga argument i debatten om Kosters skola

Kosterbon Torbjörn Stjernberg sågar Stellan Nilssons debattartikel.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeKoster|

Politiker som valt att pausa skolan på Koster har framfört hårresande och oärliga eller okunniga argumentet som att det är för barnens bästa - eller som Stellan Nilsson (v) skriver i tisdagens Fria ord ”därför att vi [annars] som skolhuvudman bryter mot FN:s barnkonvention”.

LÄS MER:Stellan Nilsson (V): Hur tänker Andreas Hansson (C) och Liberalerna?

I ett tidigare inlägg i STNB underskrivet ”Moderaterna i Strömstad” argumenterar dessa för att pausa skolan genom att återge underlag till BUNs möte 24/2. Där anförs: ”Eleverna kan inte erhålla den undervisning de har rätt till med så litet elevunderlag per klass, bland annat på grund av att flera moment i undervisningen, utifrån gällande styrdokument, ska genomföras i grupp.” Orden FN:s barnkonvention och huvudmannens ansvar inför skollagen nämns i resonemangen.

ANNONS

Det finns vad jag förstått ingen vetenskaplig studie som visar att undervisningen i små grupper som spänner över flera åldersgrupper är pedagogiskt sämre än undervisning i större mer homogena klasser. Inte heller finns, vad jag förstår, någon studie som visar på fördelar med långa restider till och från skolan.

LÄS MER:Nästan 2 000 har skrivit på för att rädda Kosters skola

Finns studier av dessa slag vore det anständigt att lyfta fram detta vetenskapliga underlag. Istället tillämpar Stellan Nilsson ett sorts omvänt beviskrav – det går inte att bevisa det som framförts i debatten: att eleverna från Koster har klarat sig lika bra som övriga elever i den fortsatta skolgången.

Den enda vetenskapligt grundade sanningen är att ingen sanning baserad på statistik går att dra från ett så litet antal elever – inte ens om många års samlade elevunderlag läggs samman.

Istället måste varje elevs resultat förstås utifrån sina egna individuella förutsättningar där den viktigaste aspekten är om skolans lärare och personal har förmågan att se och förstå varje enskild elev och dennes förutsättningar och behov.

LÄS MER:Kritik mot att initiativärende om Kosters skola inte tas upp

Beslut om skolan måste grundas på empatisk förmåga och förståelse för skolans betydelse i ett större sammanhang – både för varje elev och för det samhälle som skolan verkar i.

Kosters skola är nere för räkning.
Kosters skola är nere för räkning. Bild: Marita Adamsson

De som via STNB:s artiklar och sociala medier följt det utbud av kultur och pedagogik som kommit Kosters elever till del måste känt att en sådan skoltillvaro som Kosters elever haft de senaste åren önskar vi alla elever - helst genom både låg- och mellanstadiet.

ANNONS

LÄS MER:Unga familjer – kom och provbo på Koster

Vi har njutit av många konserter där alla barn spelat något instrument. Vi har läst om konstutställningar och konstnärsmiljöer de besökt för att sen själva måla och ställa ut sina verk – där alla varit delaktiga!

Vilken förälder är beredd att bosätta sig på Koster om följden i framtiden istället är att ens sjuåriga barn måste ge sig iväg till båten i januarimörkret före klockan sju till en stor skola i stan för att sen komma hem i det begynnande kvällsmörkret.

LÄS MER:Vänta med att ”pausa” Kosters skola

Jag har stor respekt för att politiker ibland av ekonomiska och andra skäl måste fatta obekväma beslut – men ett rimligt krav är ändå att det görs med ärliga och förnuftiga argument.

Att säga att Kosters skola pausas för elevernas bästa är definitivt ett oärligt argument som upprör många av oss Kosterbor! Att dessutom gömma sunt förnuft bakom regeltolkningar och konventioner som ofta är mångbottnade och utformade för andra syften är slappt eller okunnigt.

Torbjörn Stjernberg

LÄS MER:Investerare vill rädda skolan på Koster

ANNONS