Kritik mot att initiativärende om Kosters skola inte tas upp

I höst pausas Kosters skola. Sandra Andersson (L) har lyft ett initiativärende där hon vill att frågan ska tas upp igen på nästa sammanträde för Barn- och utbildningsnämnden (bun). Men ärendet kommer inte tas upp igen meddelar Stellan Nilsson (V) , förste vice ordförande, i bun.
– Jag tycker det är förkastligt dåligt mot våra kommuninvånare att välja att ta beslut på fel grunder och sedan stå fast vid det, säger Sandra Andersson.