Östra sjukhusets akutmottagning i samband med coronavirusets framkomst i våras.
Östra sjukhusets akutmottagning i samband med coronavirusets framkomst i våras. Bild: Robin Aron

Studie: Patienter med milda symptom utvecklar antikroppar

En studie av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin visar att de allra flesta som varit sjuka i covid-19 utvecklar antikroppar. Vissa personer med lindrigare symptom som tidigare inte visat på antikroppar har kunnat mäta låga halter med en annan metod.
– Det är det viktigaste fyndet i den här studien, säger professor Magnus Gisslén.

ANNONS
|

I ett forskningsprojekt vid Infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och avdelningen för Infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin följdes 47 patienter.

En del av dem hade svår covid-19-infektion och hade varit inlagda på intensivvårdsavdelningen. En del av dem hade mildare infektion med förkylningssymptom och dylikt.

Samtliga av dem som varit allvarligt sjuka utvecklade antikroppar, med de vanliga rutinmetoderna. Det gjorde också 90 procent av patienterna med milda symptom.

LÄS MER:Noll vårdas för covid-19 inom Nu-sjukvården

LÄS MER:Bara ett nytt coronafall i Strömstad

Använde en annan metod

De resterande tio procenten visade inte på några antikroppar. Men när forskare använde sig av en ovanlig analysmetod fann man neutraliserande antikroppar även hos de resterande tio procenten.

– Nästan alla som varit sjuka i covid-19 har antikroppar när de testar sig, men cirka tio procent av de som är milt sjuka utvecklar inte antikroppar när vi mäter med den vanliga metoden vi använder i sjukvården, förklarar Magnus Gisslén, överläkare vid infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor på Sahlgrenska akademin.

ANNONS

– Däremot kan antikroppar detekteras när vi använder en annan känsligare metod, då fann vi så kallade neutraliserande antikroppar även hos dem utan antikroppar i rutintester. Neutraliserande antikroppar är de viktiga antikropparna som kan neutralisera och oskadliggöra viruset.

Betyder det att samtliga som varit sjuka får någon slags immunitet mot viruset?

– Vi hittar de neutraliserande antikropparna hos alla. Det betyder sannolikt att de här personerna har skydd mot en ny infektion.

Långvarigt skydd

Antikroppshalterna ska ha varit oförändrade hos båda grupperna tre månader efter att de insjuknande i viruset.

– Alla våra patienter hade symptom, och det kan vara så att de som har asymptomatisk sjukdom har sämre skydd mot viruset. Det andra är att vi inte vet hur långvarigt skyddet är, säger Magnus Gisslén.

Han fortsätter:

– Även om vi tror att det ger skydd under längre tid, minst sex månader säger Folkhälsomyndigheten, och det tror vi också. Sedan tror vi att över en längre tid så är man sannolikt skyddad från att få en svår ny infektion. Man kanske bara får förkylningssymptom om man blir smittad igen, men det är spekulationer.

Är knäckfrågan framöver nu att få reda på hur länge immuniteten håller?

ANNONS

– Absolut, dels är det så. Sedan är det mycket som är okänt vad gäller en naturlig genomgången infektion och hur långt skydd ett vaccin kan ge.

Studien visar att personer som genomgått sjukdom i covid-19 sannolikt utvecklar ett bra skydd mot viruset.

– Det är det viktigaste fyndet i den här studien, konstaterar Magnus Gisslén.

LÄS MER:Högstadieelev vittnar om trängsel på skolbuss

LÄS MER:Trängseln på ö-färjor blir huvudfråga

ANNONS