Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör, meddelar att läget nu är mer normalt i Nu-sjukvården.
Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör, meddelar att läget nu är mer normalt i Nu-sjukvården. Bild: Lasse Edwartz

Nu-sjukvården går tillbaka till normalläge igen

Efter flera månaders stabsläge har Nu-sjukvården återgått till normalläge.
– Vi har sett hur både antalet covid-19-patienter som vårdas på sjukhuset och antalet sjukskrivna medarbetare minskat den senaste tiden, säger biträdande sjukhusdirektör Anders Kullbratt.

ANNONS
|

Efter att Nu-sjukvården haft förhöjt beredskapsläge sedan årsskiftet beslutade sjukvårdsledningen på tisdagen, 22 mars, att avveckla stabsläget för covid-19 på sjukhuset och återgå till normalläge.

– Vi har sett hur både antalet covid-19-patienter som vårdas på sjukhuset och antalet sjukskrivna medarbetare minskat den senaste tiden. När vi nu dessutom har kunnat trappa ner ett antal åtgärder relaterade till pandemin gör vi bedömningen att det är möjligt att ta detta steg, säger biträdande sjukhusdirektör Anders Kullbratt i ett pressmeddelande.

Det var när situationen runt nyår snabbt försämrades, till följd av hög sjukfrånvaro och ett ansträngt vårdläge, som Nu-sjukvården den 30 december i fjol beslutade att höja beredskapsnivån, först till stabsläge och kort därefter till förstärkningsläge. Den 4 mars beslutade sjukhusledningen att sänka beredskapsnivån till stabsläge. Nu, några veckor senare, sänker man alltså nivån till normalläge igen.

ANNONS

– Vi kommer att fortsätta att vårda covid-patienter under lång tid framöver, men nu har vi de verktyg vi behöver på plats för att hantera situationen. Nu får vi istället möjlighet att fokusera mer på de patienter som fått vänta på olika typer av vårdinsatser på grund av pandemin och på förberedelserna vi behöver göra inför sommaren, säger Anders Kullbratt.

LÄS MER:Extremt snabb smittspridning pressar sjukvården hårt

LÄS MER:NU-sjukvården går upp i förstärkningsläge

LÄS MER:Personalbrist på sjukhuset – NU-sjukvården i stabsläge

ANNONS