Kraftig ökning av covid-19 i äldreomsorgen

Trots att det är sommar ökar covid-19-fallen och vården har infört nya restriktioner.
Ny statistik visar hur smittspridningen också ökar kraftigt inom äldreomsorgen, även om det är från relativt låga nivåer.
– Det är alltid bekymmersamt när vi har en smittspridning, särskilt bland de mest sårbara, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

ANNONS
|

Efter att restriktionerna slopades i februari har mycket återgått till det normala. Men de senaste veckorna har smittspridningen av covid-19 ökat på nytt – tvärtemot hur det sett ut i början av tidigare somrar, då smittan minskat.

För att begränsa påverkan på en redan pressad sjukvård har bland annat Västra Götalandsregionen återinfört munskyddskrav för personalen. Sahlgrenska avråder sedan i början av veckan dessutom från besök hos patienter.

LÄS MER:Munskyddskrav införs för vårdarbetare i regionen

LÄS MER:Sahlgrenska skärper covid-19-åtgärderna

Nu ger regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att återuppta rapporteringen av antalet inneliggande covid-19-patienter, då flera regioner vittnat om att belastningen börjat öka.

– I takt med att belastningen på vården minskade under våren har den ganska ansvarskrävande rapporteringen om covid-19 inom hälso- och sjukvården kunnat glesas ut. Men mot bakgrund av utvecklingen ser regeringen att det nu behövs ett nytt uppdrag, säger socialminister Lena Hallengren (S) och fortsätter:

ANNONS

– Det är förstås tråkigt att vi behöver ge det här uppdraget, men samtidigt viktigt att ha den överblick som krävs, särskilt med tanke på det ansträngda läge som just nu råder på flera sjukhus.

Ökar tydligt i äldreomsorgen

Det är inte bara på sjukhusen som den nya covid-19-ökningen har börjat märkas av. Ny statistik från Folkhälsomyndigheten visar också att antalet fall på äldreboenden och bland personer med hemtjänst har ökat tre veckor i rad.

På två veckor har antalet fall i den svenska äldreomsorgen ökat från 191 till att förra veckan ha varit 567 stycken. Det är klart färre smittade än i början av 2022, men också betydligt fler än förra sommaren.

– Att vi ser en särskilt tydlig och kraftig ökning där kan ha flera orsaker. Dels har vi en väldigt omfattande provtagning inom äldreomsorgen och också screening, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, och fortsätter:

– Sedan är det alltid allvarligt att få covid-19, men särskilt allvarligt om man inte är vaccinerad. Vi har en relativt god täckning vad gäller vaccinationsstatus både inom äldreomsorgen och bland dem som är 80 plus.

Karin Tegmark Wisell: ”Väldigt sårbar grupp”

Det är en ny undervariant till omikron, med namnet BA.5, som börjat ta över i Sverige och tros vara orsaken till smittoökningen. Karin Tegmark Wisell menar att den liknar tidigare omikronvarianter även sett till hur svårt sjuk man blir av den.

ANNONS

– Vi vet att det kan få allvarliga konsekvenser när man får smittspridning i äldreomsorgen, särskilt för de personer som är i livets slutskede. Det här är en väldigt sårbar grupp och därför är det allvarligt och man bör göra det man kan för att motverka spridningen, vilket man gör inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården när man ser att man har ökningar. Men det är inte allvarligare än vad det har varit tidigare under våren.

Vaccination viktig i september

Alla som bor inom äldreomsorgen samt personer som är 65 år och äldre rekommenderas att ta fyra doser covid-19-vaccin, samt ytterligare en påfyllnadsdos med start 1 september. Det har diskuterats om det då kan erbjudas vacciner som är uppdaterade för att skydda mot omikronvarianten BA.1, men än så länge är det oklart om det blir så.

– Så fort vi har tillgång till godkända och uppdaterade vacciner kommer vi så klart att använda dem, men det är ännu viktigare att vi vaccinerar så att man ser till att det finns ett skydd hos dem som behöver skyddet allra mest.

ANNONS