Folkhälsomyndigheten

Läs nyheter om Folkhälsomyndigheten, en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Folkhälsomyndighetens uppdrag är "att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot". Här nedan har vi samlat nyheter och åsikter om Folkhälsomyndigheten.

ANNONS