Nytt rekord för coronasmittan i Strömstad

Liksom föregående vecka slogs ett nytt rekord i antalet nya covidfall i Strömstad under vecka 2 – 188 fall. I Tanum sjunker däremot antalet nya bekräftade fall till 80, en smittspridning som fortfarande ligger på en hög nivå.

ANNONS
LocationStrömstad||

Västra Götalandsregionen skriver i en sorts brasklapp till veckorapporten som presenterades på torsdagen: "De senaste veckornas ökning av fall har inneburit förlängda svarstider från laboratorerna, eftersläpning i inrapporteringen från laboratorierna till Sminet, samt brist på provtagningsmaterial. Detta gör att statistiken för enskilda veckor ska tolkas med försiktighet."

LÄS MER:Trots testkaoset – 22 486 nya fall i Västra Götaland

Det man ser i statistiken är att samtliga kommuner i regionen är markerade med rött, det vill säga att det är över 60 fall per 10 000 invånare i alla kommuner.

Minskade siffror i norra Bohuslän - utom i Strömstad

Det står klart att Strömstad slår sitt eget rekord från vecka 1, då det var 144 nya bekräftade fall. Vad gäller antalet fall per capita ligger Strömstads kommun, med 188 nya covidfall, på 13:e plats bland regionens kommuner för vecka 2, med en incidens på 142 nya fall per 10 000 invånare.

ANNONS

Tanum hade 80 nya bekräftade fall vecka 2, vilket ger en incidens på 62 fall per 10 000 invånare – vilket ger en mittenplacering i regionen.

Bland kommunerna längre söderut i Bohuslän hade Munkedal 76 nya fall, Lysekil 130, Sotenäs 52 och Uddevalla 582. Samtliga av dessa kommuner hade en minskning av antalet nya covidfall jämfört med den föregående veckan (även om det alltså är troligt att det finns ett mörkertal här).

Störst var smittspridningen i Partille bland regionens kommuner under vecka 2.

Vecka 1 sågs en toppnotering av antal PCR-tester då 93 417 tester utfördes i hela Västra Götalandsregionen. Under vecka 2 utfördes ännu fler – 107 945 tester.

18 januari ändrades därför riktlinjerna för provtagning så att personer utan symptom – undantaget vårdpersonal – inte längre ska provtas med PCR-test. Detta påverkar inte siffrorna ovan eftersom de är inrapporterade veckan innan förändringen.

47 vårdas på Näl

Torsdag 20 januari vårdas 352 inneliggande patienter med covid-19, varav 18 på intensivvårdsavdelning, totalt på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Inom Nu-sjukvården har 47 inneliggande patienter bekräftad covid-19. Två av dessa vårdas på iva.

I början av januari syntes en kraftig ökning av antalet patienter inom Nu-sjukvården med covid-19, men de senaste tio dagarna har antalet varit mer konstant. Antalet patienter på iva på Näl har varit en till tre under hela januari.

ANNONS

Sammanlagt har 1 611 fall av covid-19 bekräftats bland personer hemmahörande i Strömstads kommun sedan coronapandemins början. För Tanums kommun är motsvarande siffra 1 458.

LÄS MER:Ökad covidsmitta orsakar personalkris i äldreomsorgen

ANNONS