Ökad covidsmitta orsakar personalkris i äldreomsorgen

Den ökade smittspridningen gör personalläget inom äldreomsorgen i Strömstad extremt ansträngt och i flera verksamheter är det nu en omfattande frånvaro av personal.
– Vi har stora svårigheter med bemanningen, säger omsorgschef Helena Lilliebjelke.

ANNONS
LocationStrömstad||

Förra veckan var läget ansträngt men hanterbart för personalläget inom äldreomsorgen. Men en förändring till det sämre har skett snabbt, berättar kommunens omsorgschef Helena Lilliebjelke.

– Bemanningsläget har förändrats betydligt och vi har en stor frånvaro av personal, säger Helena Lilliebjelke.

Flera verksamheter drivs med ett minimum av personal på grund av sjukfrånvaro och personal flyttas dit behovet är störst. Det läge som är nu har man inte upplevt tidigare, skriver kommunen på sin hemsida.

Inom hemtjänsten så tvingas vi prioritera och tillfälligt ta bort tjänster som städning, promenad eller social samvaro

Det är både personal som är sjuka själva, men också vabb, familjekarantän eller väntan på provsvar som orsakar bortfallet av personal. Hur stor andel av personalen som är borta finns i nuläget inga färdiga siffror över, men att det är många som är sjuka står klart. Främst inom några särskilda boende, hemtjänst och hemsjukvård ser man en omfattande frånvaro.

ANNONS

– Inom hemtjänsten så tvingas vi prioritera och tillfälligt ta bort tjänster som städning, promenad eller social samvaro, säger Helena Lilliebjelke.

Samma prioriteringar gäller för de särskilda boenden som lider av ett stort personalbortfall.

– Vi hade en ansökan ute om fler timvikarier och vi har fått ett 30-tal ansökningar, och en del har vårderfarenhet så det känns glädjande, säger Helena Lilliebjelke.

LÄS MER: Smittan på rekordnivå i Strömstad – över 100 fall

Bland de verksamheter som har en omfattande frånvaro räknas korttidsboendet Udden, det särskilda boendet Beatebergsgården och hemsjukvården. Övriga instanser har hög eller viss frånvaro.

Flera åtgärder har vidtagits för att säkra upp bemanningen. Bland annat pausas korttidsvistelse på Opalen (korttidsboende för barn) i två veckor med start på fredag. Delar av daglig verksamhet pausas från 24 januari och två veckor framåt, dagverksamhet på Solbogården för personer med demens pausas under två veckor. Och två gånger i veckan är det stabsgenomgång inom förvaltningen som löpande utvärderar läget och kan vidta fler åtgärder för att säkra bemanningen.

Vi hoppas att anhöriga och brukare har en förståelse för situationen och alla, både personal och chefer, gör allt vad vi kan för att lösa situationen

I några regioner i Sverige har man kallat in vårdpersonal för att arbeta trots att de är i karantän för att någon i hushållet är smittad av covid-19. Folkhälsomyndigheten har gett grönt ljus till avsteg från gällande karantänsregler om det handlar om kritiska bemanningssituationer.

ANNONS

LÄS MER: Ansträngt personalläge inom äldreomsorgen: "Befarar stor frånvaro"

Ett sådant beslut tas på regional nivå och där är även smittskyddet inkopplat, men inget sådant beslut finns för Strömstads kommun. En dialog pågår också med vårdcentralerna om snabbtester kan möjliggöra att personal får ett snabbare svar på sitt testresultat. Men dialogen kring detta är inte färdig än, meddelar Helena Lilliebjelke.

– Vi hoppas att anhöriga och brukare har en förståelse för situationen och för att alla, både personal och chefer, gör allt vad vi kan för att lösa situationen.

LÄS MER: Räknar med mycket smitta, vab och karantän

ANNONS