Trots testkaoset – 22 486 nya fall i Västra Götaland

Rekordmånga testade sig för covid-19 i Västra Götaland förra veckan. 22 486 nya fall upptäcktes i och med det, trots att regionen menar att inrapporteringen påverkats av den omfattande testningen.

ANNONS

Förra veckan utfördes 107 945 PCR-tester i Västra Götaland. Svarstiderna och inrapporteringen av provsvaren blev därför kraftigt fördröjd, vilket enligt regionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg kan bidra till att antalet bekräftade fall är något färre än veckan innan.

Han betonar att statistiken ska tolkas med stor försiktighet den här veckan.

– Mot bakgrund av det stora antalet tester har inrapporteringen försenats. Vi har en kraftig smittspridning samhället och jag vill vädja till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, stanna hemma vid symtom och vaccinera dig så snart du kan, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

På bara några veckor har smittspridningen av covid-19 skjutit i höjden, samtidigt som den smittsamma omikronvarianten fått fäste och tagit över i Västra Götaland.

ANNONS

Medan antalet fall nått rekordnivåer har antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 också blivit fler. Den ökningen har dock hittills inte varit i närheten av lika explosiv som smittan.

– Det är mycket bekymmersamt att antalet personer som blir så svårt sjuka av covid-19 att de behöver sjukhusvård ökar. Läget är mycket ansträngt på sjukhusen, dels beroende på att fler behöver vård, dels beroende på hög sjukfrånvaro. Vi jobbar hårt och samverkar inom regionen och med kommunerna för att hantera situationen, säger Jan Kilhamn, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götaland.

Nya riktlinjer

I samband med statistiken över antalet bekräftade fall presenterade regionen också nya rekommendationer för vilka som bör testa sig. Nytt är att endast de med symtom ska testa sig. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer från förra veckan. Detta gäller dock inte de som arbetar inom vården, för dem gäller samma rekommendationer som tidigare.

Texten uppdateras.

Från och med den 17 januari gäller följande

Personer i samhället med symtom som kan vara covid-19 ska fortsätta att provta sig.

Provtagning av symtomfria personer i samhället upphör med några undantag.

Symtomfria hushållskontakter och nära kontakter ska inte provta sig, men utvecklar man symtom ska man däremot snarast provtas.

Vård- och omsorgspersonal ska även fortsatt provta sig som symtomfria hushållskontakter och nära kontakter.

Stanna hemma räknas från hushållskontaktens insjuknade.

Som hushållskontakt ska man vara hemma sju dagar räknat från den dag personen i hushållet insjuknade (tidigare provtagningsdatum). Om personen med covid-19 i hushållet inte har några symtom gäller förhållningsreglerna under sju dagar från denna persons provtagningsdatum.

Smittspårning av covid-19 fortgår för att identifiera personer som utsatts för smitta så att de informeras och att åtgärder vidtas för att de inte ska sprida smittan vidare. Den som själv testats positiv är den som snabbast kan ge informationen till de som kan ha utsatts för smitta.

Provtagning av patienter som behöver sjukvård på grund av misstänkt covid-19 infektion och personer som arbetar eller vistas i miljöer med sköra personer (sjukvård och äldreomsorg) samt provtagning vid smittspårning i dessa miljöer kommer att ske som tidigare.

ANNONS