Eva Lindhusen Lindhé är biträdande smittskyddsläkare i regionen och menar att det inte är konstigt med smitta i skolorna när det är en allmän samhällsspridning.
Eva Lindhusen Lindhé är biträdande smittskyddsläkare i regionen och menar att det inte är konstigt med smitta i skolorna när det är en allmän samhällsspridning.

Coronafall bekräftade på tre av skolorna i Strömstad

Strömstad ligger i topp bland regionens kommuner över flest coronasmittade per capita. Smittan finns nu också i enstaka fall på tre av kommunens skolor.
– Det är inte konstigt med fall i skolorna när vi har en samhällsspridning, säger Eva Lindhusen Lindhé som är biträdande smittskyddsläkare i regionen.

ANNONS
LocationStrömstad||

Vårdnadshavare för elever som går på Strömstiernaskolan, Bojarskolan och Odelsbergsskolan har fått information från regionens smittskyddsenhet om att smitta finns nu på respektive skolor. Nu pågår smittspårning på skolorna, och Strömstiernaskolan verkar inte ha fått fler fall än de fyra tidigare kända berättar Eva Lindhusen Lindhé.

LÄS MER: Fyra fall av corona på Strömstiernaskolan

Rektor: ”Vi mixar inte klasser med varandra”

Marie-Louise Mattila är rektor på Bojarskolan och betonar att de infört flera åtgärder under pandemin för att minska risken för smitta. All hämtning och lämning sker utomhus, likaså all idrott och eleverna sitter glesare i matsalen.

– Vid minsta symtom ska man vara hemma, det gäller både elever och lärare. Vi uppmanar barnen att hålla avstånd så gott det går, och vi mixar inte klasser med varandra, säger Marie-Louise Mattila.

ANNONS

När någon i klassen, elev eller lärare, har fått ett positivt svar på sitt test skickas ett brev ut från regionens smittskydd till vårdnadshavare för barn i den klassen och ber att man ska vara extra uppmärksam på symptom.

– Då gör vi en smittspårning runt eleven eller läraren för att se var denne kan ha blivit smittad, säger Eva Lindhusen Lindhé.

Vad vill du säga till föräldrar som blir oroliga när de får information att det finns corona på barnets skola?

– Då vill jag lugna ner och säga att barn blir milt sjuka. Det finns ingen anledning att bli orolig, men givetvis kan smittan spridas i familjen säger Eva och fortsätter.

– Detta virus beter sig helt olika på skolor och på äldreboenden. Får du in smitta på ett äldreboende är det mycket allvarligt, men viruset verkar hoppa över barnen. Barn kan bli allvarligt sjuka, men det är mycket ovanligt och då finns det ofta underliggande sjukdomar med i bilden.

Smittskyddsläkaren: ”Pandemin är inte över”

Eva säger att de inte fokuserar på skolorna, det är inte där den stora smittspridningen sker. Det är unga vuxna i åldrarna 20-29, och 30-39 som smittar varandra och andra.

– Pandemin är inte över, vi ser en tydlig ökning i landet. Det är inte tid för att ha hemmafester och samlas många, det är på för- och efterfester man blir smittad har vi sett. Ute på restaurang kan man hålla avstånd, men inte när man sitter hemma tillsammans. Alla måste ta sitt ansvar, säger Eva Lindhusen Lindhé.

ANNONS

Symtom på covid-19

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk.

Dessutom är mag-tarmbesvär som diarré och kräkningar vanligare hos barn än hos vuxna. Man behöver inte ha alla symtom samtidigt och symtomen kan vara väldigt milda.

(Källa: Folkhälsomyndigheten)

ANNONS