Mats Abrahamsson (M), kommunalråd i Sotenäs, säger nej till de stora planerade vindkraftsparkerna utanför Bohuskusten.
Mats Abrahamsson (M), kommunalråd i Sotenäs, säger nej till de stora planerade vindkraftsparkerna utanför Bohuskusten. Bild: Ingvar Spetsmark

Offra inte Bohuskustens unika värden för vindkraftsexperiment

Mats Abrahamsson (M), kommunalråd i Sotenäs: Sammantaget kan det på kort tid bli 400–500 vindkraftverk utmed Bohus­kusten som kommer att förändra vår unika kust för överskådlig framtid. Till detta experiment säger jag definitivt nej.

ANNONS
|

De nu planerade etableringarna under namnen Mareld, Poseidon och Vidar kan komma att täcka ett område större än 800 kvadratkilometer av Skagerrak från i jämnhöjd med Väderöarna ner till Öckerö med flera hundra vindkraftverk cirka 260-340 meter höga. Det kan jämföras med Eiffeltornets 324 meter.

LÄS MER:Vindkraftspark planeras – kan elförsörja en miljon hem

Tornen kommer bli fullt synliga från såväl Skagen som längs hela Bohusläns kust. Nattetid kommer tornens topplanternor att synas. Den obrutna havshorisonten skulle bli ett minne blott.

De flytande tornen kommer att förankras i sjöbotten och kablar kommer att dras kors och tvärs över hela området samt naturligtvis genom fjordarna in mot land för att kunna kopplas mot det högspända kraft­nätet. Detta jättestora område används idag för såväl det danska, norska som svenska fisket. En etablering här skulle ta död på det kommersiella fisket i Skagerrak efter räkor och havskräfta, kända varumärken för Bohuslän.

ANNONS

Bohuskusten som vi är vana att uppleva den med sol, salta bad, fisk, skaldjur och båtliv kommer inte längre att vara tillgänglig. En kortsiktig och orealistisk strategi med avveckling av svensk kärnkraft gör att bohusläningarna får betala ett högt pris för detta experiment. Arbeten inom viktiga näringar i Bohuslän, som fiske- och besöksnäringen, försvinner.

Bara för att vindkraften är förnybar kan vi inte blunda för de mycket stora och negativa miljökonsekvenser som storskaliga vindkraftsparker innebär. Att på det föreslagna sättet med projekten Mareld, Poseidon och Vidar ta i anspråk öppet hav med gigantiska industriparker menar jag är oacceptabelt.

Påverkan på natur, hav och marinbiologi är i detta sammanhang närmast oöver­blickbart. Miljöbalkens kapitel 3, paragraf 2, lyder: ”Stora mark- och vattenområden som inte alls eller obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.” Denna lagstiftning synes förespråkarna för dessa projekt helt bortse ifrån.

Sammantaget kan det på kort tid bli 400–500 vindkraftverk utmed Bohus­kusten som kommer att förändra vår unika kust för överskådlig framtid. Till detta experiment säger jag definitivt nej.

Mats Abrahamsson (M)

Kommunalråd i Sotenäs

LÄS MER:Yrkesfisket oroas av storsatsningar på vindkraft

ANNONS