Vindkraftspark planeras – kan elförsörja en miljon hem

I havet utanför Strömstad siktar Zephyr Vind AB på att kunna producera el motsvarande fyra procent av Sveriges elbehov. Men planerna krockar med ett annat intresse – den planerade parken ligger i ett av de mest trålintensiva områdena i Skagerrak.