Yrkesfisket oroas av storsatsningar på vindkraft

Hundratals kvadratkilometer kan komma att innehålla stora vindkraftsparker i både Skagerrak och Kattegatt. Det oroar Sveriges fiskares producentorganisation, SFPO, och organisationen Fiskekommunerna.
– Men diskussionerna fortsätter om placeringarna, säger Martin Pettersen som är vd för Zephyr Vind AB.