Kosters skola (Arkivbild).
Kosters skola (Arkivbild). Bild: Marita Adamsson

Vänta med att ”pausa” Kosters skola

Öppet brev till Bun och barn- och utbildningsförvaltningen från föräldrarna på Kosters Skola – inbjudan till dialog.

ANNONS
LocationKoster|
|

Bun beslutade den 31 mars att ”pausa” skolverksamheten på Koster från HT 2022, och vi föräldrar samt andra boende på Koster överklagade som bekant beslutet till Förvaltningsrätten. Dom har inte fallit ännu, men rätten beslutade den 13 maj att inte lägga s.k. inhibition på beslutet.

Vi vädjar till förvaltningen att vänta med genomförandet av beslutet åtminstone till dess dom har fallit i förvaltningsrätten.

Det vore mycket negativt för barnen att börja på en för dem ny skola i Strömstad, för att sedan flytta tillbaka till Koster i det fallet att rätten upphäver Bun:s beslut. Vidare blir våra yngsta barns skoldagar väldigt långa med dubbla båtresor var dag. Vi föräldrar lägger stor vikt vid barnens trygghet. Det är 5, inte 3 barn, som ser fram emot att börja i Kosters skola efter sommarlovet.

ANNONS

Det pågår ett intensivt arbete just nu på Koster för att göra det möjligt för fler barnfamiljer att bosätta sig på öarna

Vi kan inte se brådskan med att genomföra beslutet att pausa innan dom fallit. Förvaltningen säger sig agera för barnens bästa och vi föräldrar vill samma sak, så låt oss vänta med genomförande till dess att dom fallit och vi har haft en dialog om hur man bäst kan fortsätta.

Det pågår ett intensivt arbete just nu på Koster för att göra det möjligt för fler barnfamiljer att bosätta sig på öarna, bl.a. genom att hitta lösningar på bostadsfrågan. Kosternämnden, Kosters Samhällsförening och Kosters Framtid driver detta, för att vårt samhälle ska kunna fortsätta leva året runt. Vi tror att elevantalet kommer att öka i framtiden, men en stor förutsättning är att det finns en skola inom rimligt avstånd för de yngsta barnen.

Det vore ju bättre för alla parter om vi kunde nå samförstånd i dialog, istället för att tvingas argumentera via domstol

Vi föräldrar anser även att det var väldigt kort om information och bristfällig dialog, angående beslutet att pausa skolan. Självklart önskar vi den bästa möjliga undervisning och skolmiljö för barnen på Koster. Vi ber därför om ett möte med förvaltningen, Bun och berörd personal så snart som möjligt. Det vore ju bättre för alla parter om vi kunde nå samförstånd i dialog, istället för att tvingas argumentera via domstol.

Med vänlig hälsning

Föräldrarna till barnen i skolan och förskolan

ANNONS

LÄS MER:Investerare vill rädda skolan på Koster

LÄS MER:Intresset för öskolorna ska undersökas

LÄS MER:Kampanj för att locka familjer att provbo på Koster

LÄS MER:Beslutet att pausa Koster skola har överklagats

ANNONS