Kampanj för att locka familjer att provbo på Koster

Kosterborna drar igång en kampanj för att få barnfamiljer att provbo på Koster ett läsår och därmed rädda kvar skolan. I ett brev till alla turistanläggningar på öarna ber utvecklingsbolaget Kosters Framtid och Kosters Samhällsförening ägarna att ställa boende till förfogande för uthyrning under lågsäsongen till rimlig hyra.