Sven Moosberg och Stein Rukin, Jour Strömstad.
Sven Moosberg och Stein Rukin, Jour Strömstad. Bild: Jakob Simonson

Debatt: Ett uppenbart ­misstag att spara på ambulans­sjukvården

”Med stängda vårdcentraler och ett starkt reducerat akututbud är det som regionen erbjuder norra Bohuslän uppenbart i strid med de rättigheter patienten har enligt sjukvårdslagen”, skriver Stein Rukin och Sven Moosberg.

ANNONS
LocationStrömstad||

Inom de områden där besparingar skall göras finns ambulansvården. Regionen verkar vara fullständigt obekant med sina egna utredningar och icke minst lära av dessa. En tidi­gare studie visade att 16 procent av dem som ringer ambulansen, kunde ha fått korrekt behandling på en vårdcentral. Senare studier visar att talet är närmare 20 procent. För Strömstad utgör detta för ambulansen mer än 7 miljoner kronor i potentiella besparingar, och/eller i förbättrad svars­tid.

Detta förutsätter emeller­tid att det finns tillgång till vårdcentral! I Strömstad finns två stycken med en tveksam uppfattning av begreppet tillgänglighet, trots erbjudande från regionen om ekonomisk kompensation för utökade öppettider. För Tanums vidkommande har regionen fattat beslut om att tillgängligheten skall reduceras!

ANNONS

Ett bra verktyg vore att reducera byråkratin och ett otal politiker i olika nämnder och utskott

Med stängda vårdcentraler och ett starkt reducerat akututbud är det som regionen erbjuder norra Bohuslän uppenbart i strid med de rättigheter patienten har enligt sjukvårdslagen. I detta sammanhang har regionen även missat de demografiska ändringar som sker i samhället. En långt större del av befolkningen har ökade behov för bättre tillgänglighet till vården, samẗ att möjligheterna att ta sig till en vårdgivare blir allt svårare. Och var kan man hitta behovs-, sårbarhets- och konsekvensanalyser för kommunen?

En statlig utredning om vården finns, som pekar på att det finns gott om medel om man bara använder dem på rätt sätt. Ett bra verktyg vore att reducera byråkratin och ett otal politiker i olika nämnder och utskott. I detta sammanhanget är det även en fråga man kan ställa sig, som faktiskt kan handla om systemfel!

Samtidigt bör man efterlysa de politiker, som före valet 2022 talade sig varma om den nära vården och den stora betydelsen av närsjukhusen. Har de försvunnit eller lider de av minnesförlust?

Strömstad behöver både ambulans, jour och närsjukhus för en patientsäker vård. Inte nedrustningar som sker nu och har pågått sedan länge.

Och hur tänker nu våra kommunala och regionala politiker lösa detta?

Stein Rukin

Sven Moosberg

ANNONS

Jour Strömstad

LÄS MER:Ambulanspersonal sågar sparförslaget: Kommer få stora konsekvenser

LÄS MER:Orimligt att spara på ambulans och vuxenpsykiatri

LÄS MER:Dra inte ner på ambulanssjukvården i norra Bohuslän

ANNONS