Varför ska just ambulanssjukvården, som tar hand om de mest behövande, berövas två ambulanser för att spara sex och en halv miljon kronor? Det skriver Sven Moosberg och Kristina Ivri Haugen, Kristdemokraterna Strömstad.
Varför ska just ambulanssjukvården, som tar hand om de mest behövande, berövas två ambulanser för att spara sex och en halv miljon kronor? Det skriver Sven Moosberg och Kristina Ivri Haugen, Kristdemokraterna Strömstad. Bild: Jakob Simonson

Dra inte ner på ambulanssjukvården i norra Bohuslän

Vi behöver fler ambulanser – inte färre. Trots det har regionens politiker för avsikt att spara in på ambulanser.

ANNONS
LocationStrömstad||

Att spara in på ambulanssjukvården kommer att få stora konsekvenser, säger Emil Lorentzon, fackligt ombud i Strömstad. Drar man in på en dygnsambulans i Norra Bohuslän kommer möjligheten att nå fram i tid till en akut vårdbehövande minska ännu mer. 2022 var siffran för att nå akut nere i 76,1 procent och i Tanum 53,1 procent.

Hälso- och sjukvårds­lagen stadgar allas rätt till vård vid behov. Det står också tydligt i lagen; att den med störst behov ska ges företräde. Alltså är det emot lagen att inte se till att den med störst behov får hjälp ganska omedelbart till exempel vid en stroke. Där handlar det om att vara extra snabbt på plats. En fördröjning på en halvtimme kan innebära att personen får ohjälpliga skador för resten av livet. Det i sin tur är otroligt kostsamt för både individ och samhälle. Det rör sig om 30 miljarder per år.

ANNONS

Nu-sjukvårdens politiker måste spara in 215 miljoner. Men mot bakgrund av regionens tillgångar på 48 miljarder kan man undra varför just ambulanssjukvården som tar hand om de mest behövande ska berövas två ambulanser för att spara sex och en halv miljon kronor?

Konsekvensen kan bli att en ensam åldring som drabbats av stroke inte får någon hjälp i tid

Inte nog med att vi behöver ambulansvården. Vi behöver även kvälls-, natt- och helgjour.

Det är ju direkt emot vårdens etiska principer att inte upprätthålla patientsäkerheten. Konsekvensen kan bli att en ensam åldring som drabbats av stroke inte får någon hjälp i tid.

Men då får väl pengarna tas från annat håll. Det finns pengar som avsätts till allt möjligt annat än vård i regionens budget. Hur kommer det sig att man skär längst ned i vårdkedjan dvs på patienterna istället för högre upp på exempelvis administration? Är det inte dags för politikerna att rannsaka sig själva och ta det allvarliga på allvar; att det inte går att bortse från ansvaret att garantera tillgänglig vård enligt lagen.

Det blir allt fler äldre i vårt område och vården räcker inte till ens idag

Vi är helt överens med ambulanssjukvården om att en nedläggning av fler ambulanser är en farlig väg att gå. Det blir allt fler äldre i vårt område och vården räcker inte till ens idag.

För oss i regionens västra utkant där det inte finns sjukvård efter klockan 17:00, kan det vara en fråga om liv och död. En försenad långväga ambulans kan äventyra ett liv, i värsta fall.

ANNONS

Norra Bohuslän ska ha den ambulansservice och jour som behövs för att säkra en trygg akutvård under hela dygnet. Det är vår rätt.

Sven Moosberg (KD)

Kristina Ivri Haugen (KD)

tillsammans med Jour Strömstad

ANNONS