Kommunens åtgärd mot smitta – munskydd på äldreboenden

Smittspridningen av covid-19 ökar igen, och nu uppmanas besökare och anhöriga som besöker särskilda boenden i Strömstad att använda munskydd.