Kristine Rygge uppmanar fler att ta höstdosen.
Kristine Rygge uppmanar fler att ta höstdosen. Bild: Sanna Tedeborg

Uppmanar fler att ta höstdosen: "Jag är bekymrad"

Västra Götalandsregionen uppmanar alla över 65 år och alla över 18 år som tillhör riskgrupp att ta påfyllnadsdosen, den så kallade höstdosen. Vaccinationsaktörerna är mer än redo med bokningsbara tider men bara lite mer än var fjärde tar chansen. – Jag är bekymrad, särskilt för åldersgruppen 65 till 79 år, säger Kristine Rygge, vaccinsamordnare i regionen.

ANNONS
|

Vaccinationen med den nya påfyllnadsdosen började för ungefär en månad sedan. Men tiderna är många och bokningarna är relativt få jämfört med vad man hoppats på.

– Skyddet som vaccinet ger avtar ju snabbare för äldre människor. Jag är därför bekymrad över att så många inte har tagit höstdosen ännu, säger Kristine Rygge, vaccinsamordnare i Västra Götalandsregionen.

Hon säger vidare att åldersgruppen 80+ har god täckning i vaccinationen med påfyllnadsdosen men att 65 till 79 år har klart sämre täckning.

– Ja, vi ser att vaccinationsgraden med höstdosen i den gruppen är låg och i stort behov av vaccination. Det bekymrar mig och jag uppmanar att man tar höstdosen om man är över 65 eller över 18 och är i riskrupp oavsett vilken dos man är på. Bara det är minst fyra månader mellan doserna.

ANNONS

På frågan om varför det kan ha blivit såhär svarar hon bland annat att pandemin inte nämns lika mycket i media och att det inte pratas så mycket om det i allmänhet längre.

– Det verkar inte vara lika aktuellt i tankarna längre.

Vad kommer konsekvenserna bli om inte fler tar höstdosen?

– Det är ju att fler riskerar att bli allvarligt sjuka.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg skriver i Västra Götalandsregionens pressmeddelande att det fortfarande är extra viktigt att man följer rekommendationerna kring vaccineringen.

– Det är fortfarande många som insjuknar i covid-19. Smittan finns fortfarande i samhället och den nu dominerande virusvarianten är mer smittsam än tidigare varianter. Det är därför viktigt att vi upprätthåller skyddet och gör vad vi kan för att skydda varandra. Stanna hemma om du har förkylningssymtom och vaccinera dig, säger han i pressmeddelandet.

På regionens hemsida finns bland annat över 200 bokningsbara tider i Strömstad fördelade på två mottagningar. I Tanum finns det ungefär samma mängd bokningsbara tider fördelade på sex stycken platser. På Tanums shoppingcenter finns dessutom ett företag som har drop-in-tider framöver, bland annat den 6/10.

Andelen vaccinerade är högre i Tanum än Strömstad.

Statistik hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsida visar att andelen vaccinerade med dos 3 i Tanums kommun är 73 procent bland personer födda 2003 eller tidigare. Siffran för Strömstad är 63 procent.

ANNONS

ANNONS