Nu-sjukvården planerar för att inte bli överraskade, säger kommunikationschef Niklas Claesson.
Nu-sjukvården planerar för att inte bli överraskade, säger kommunikationschef Niklas Claesson. Bild: TTELA

Nu-sjukvården vill säkra materialtillgången

Ett ökat tryck på sjukvården och stängda gränser har inneburit svårigheter för vissa regioner att få tag i skyddsutrustning och desinfektionsmedel till personalen. Ett problem även Nu-sjukvården nu gör sitt bästa för att hantera.

ANNONS

– Det vi behöver det har vi tillgång till just nu, så det är inte så stor skillnad från tidigare, säger Niklas Claesson, kommunikationschef på Nu-sjukvården.

Inom Västra Götalandsregionen pågår just nu arbete för att samordna behovet och tillgången av sjukvårdsutrustning mellan de olika vårdinrättningarna.

– Det handlar om att säkerställa att den verksamhet som behöver utrustningen har tillgång till den, vi sitter i dagliga möten med de olika sjukhusen i VG-regionen, men just nu är tillgången tillräcklig.

Då flera grannländer har stängt sina gränser och vill säkerställa sin egen tillgång till sjukvårdsmaterial kan det komma att innebära en utmaning för den svenska sjukvården. Då mycket av den utrustning som används inom vården inte tillverkas i Sverige.

ANNONS

– Det är en fråga som är aktuell på EU-nivå. Den här utrustningen tillverkas inte överallt utan vi måste handla över gränserna för att få tag på den. Men det finns också många svenska tillverkare som jobbar med att producera det vi behöver.

LÄS MER:Besöksförbud på NU-sjukvården

Ökat tryck och begränsade resurser

Risken för ett ökat antal patienter till sjukvården har gjort att Nu-sjukvården planerar att skjuta upp viss vård som varit planerad sedan tidigare som inte är akut.

– Sannolikt blir det ett ökat tryck, så det kan komma att bli begränsade resurser. Vi planerar för att inte bli överraskade i en sådan situation. Vi planerar därför att dra ner på viss vård som kan vänta. Delvis för att frigöra personal till det akuta mottagandet, men också för att ha utrustning som kan komma att behövas i framtiden.

LÄS MER:NU-sjukvården inför inpasseringskontroll

ANNONS