Länsstyrelsen uppmanar till utrotning av invasiva arter

1 500 fastighetsägare i Västra Götalandsregionen kommer snart att få ett brev med en uppmaning att rensa ogräs. Länsstyrelsen vill att fastighetsägarna ska utrota tre invasiva växter, som varit förbjudna att ha på tomten i åtta år.

ANNONS
|

Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer nu att skicka brev till 1 500 fastighetsägare i regionen för att uppmana dem att utrota invasiva arter. Det är jättebalsamin, jätteloka och gul skunkalla som brevet gäller. De är alla sedan åtta år tillbaka förbjudna att ha växande på tomten.

– Vi hoppas att alla kommer att gå ut och ta bort de här arterna på sin mark. Vi vill helt enkelt informera om lagstiftningen och vad man behöver göra som fastighetsägare, säger Klara Jansson, samordnare invasiva arter, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Vad händer om man inte får bort dem, får man böter?

ANNONS

– Just nu skickar vi ut information om att de här personerna kan ha arterna på sin tomt. Sen kan vi ha tillsyn, men där är vi inte än.

Bild: Privat

Adresserna som har valts ut med hjälp av tidigare fynd som rapporterats in till Artdatabanken. Brevet kommer även gå till ett antal fastigheter som ligger nära vattendrag där det växer gul skunkkalla.

– Desto närmare tätort, desto större risk att du har de här arterna på tomten. Den stora spridningen av de här arterna är från trädgårdar, säger Klara Jansson.

Fakta: De tre invasiva arterna

Jättebalsamin: Kan bli över två meter hög. Har gröna taggiga blad, rosaaktiga blommor och relativt grunda rötter. Blommorna har mycket nektar och befaras därför kunna stjäla pollinatörer, som bin och humlor, från andra växter. Men bestånden kan också bli stora och täta och täcka annan vegetation på platsen.

Jätteloka: Kan bli upp till tre meter hög och bildar också ett tätt och oigenomträngligt bestånd som konkurrerar ut andra arter. Den är dessutom giftig. Växtsaften kan ge upphov till blåsor och sår, men den kan även skada ögonen.

Gul skunkalla: Även skunkkallans bestånd blir täta, men den har också meterhöga blad som skuggar ut andra växter. Den växer där det är fuktigt och kan också dämma upp vatten och påverka fisk negativt.

Källa: Artdatabasen, Länsstyrelsen i Västra Götaland

”Fortfarande hopp”

Alla tre arterna kom in i Sverige som trädgårdsväxter från början. Men det spelar ingen roll om det är du själv som planterat arten eller inte, som markägare har du ändå en skyldighet att ta bort de invasiva arterna. Länsstyrelsen kommer att skicka med information om de olika arterna och där finns också bilder på de tre arterna.

– Generellt är att antingen ta av dem eller gräva upp dem, lägga i säckar och köra till återvinningscentral. Det viktiga är att inte sprida dem vidare, säger Klara Jansson.

Kommuner och myndigheter har också fått information om arterna och en uppmaning att arbeta för att minska arternas utbredning.

När ger man upp och slutar försöka utrota en art?

ANNONS

– Vi är väl medvetna om att jättelokan och jättebalsaminen, så kommer de inte att gå att utrota i Sverige. Det vi kan göra är stoppa spridningen för att inte få mer. Gul skunkkalla har vi mycket mindre av och fortfarande hopp om att kunna utrota.

LÄS MER:Uppmaningen: Håll utkik efter den otäcka havsspyan

LÄS MER:Jättebalsamin ska utrotas i Västra Götaland

LÄS MER:De japanska jätteostronen börjar göra sig hemmastadda i Kosterhavet

LÄS MER:Varnar för regeringens nedskärningar i friluftsliv: ”Kraftigt slag”

ANNONS