Varnar för regeringens nedskärningar i friluftsliv: ”Kraftigt slag”

Skräp i naturen, stängda grillplatser och igenväxta vandringsleder – minskade anslag riskerar enligt flera röster att få stora konsekvenser för både friluftsliv och turistnäringen.
– Det är som i privatekonomin. I sämre tider får man vända på varje krona och fråga: Har vi råd eller inte? säger Anders Tysklind, chef för Kosterhavets nationalpark.