Till sommaren eller innan halvårsskiftet ska alla över 18 år, och yngre i riskgrupper,  erbjudas vaccin mot covid-19 i Sverige, enligt socialminister Lena Hallengren (S).
Till sommaren eller innan halvårsskiftet ska alla över 18 år, och yngre i riskgrupper, erbjudas vaccin mot covid-19 i Sverige, enligt socialminister Lena Hallengren (S). Bild: Fredrik Sandberg/TT

Så många har vaccinerat sig i din kommun

Den 27 december förra året startade vaccinationerna mot covid-19 i Sverige. Personer som bor på äldreboenden, andra riskgrupper och vårdpersonal stod först i kön. Här kan du följa hur vaccineringen går i de olika regionerna och i de bohuslänska kommunerna.

ANNONS
|

Den 5 september ska alla över 18 år, samt även yngre i riskgrupper, ska ha fått minst en dos. Ett mål som ligger kvar, enligt det senaste beskedet från regeringen på fredagen.

Västra Götalandsregionen har nu inlett fas 4 i vaccinationen mot covid-19. Den fjärde och sista fasen omfattar personer som är mellan 18-59 år och inte har prioriterats i någon av de tidigare faserna – cirka 772 000 personer i Västra Götaland.

Enligt nuvarande plan kommer cirka 200 olika mottagningar att kunna erbjuda vaccin till invånarna i Västra Götalandsregionen. Fram till vecka 19 hade 508 892 invånare – 37.1 procent av befolkningen fått sin första dos.

ANNONS

LÄS MER:Boka vaccin mot corona i Västra Götaland – så gör du

I hela riket hade 3 377 897 personer – 41,2 procent av befolkningen, vaccinerats med sin första dos mot covid-19 i Sverige den 20 maj 2021. 1 059 917 personer – 12,9 procent av befolkningen, hade vaccinerats med två doser.

LÄS MER:Här kan du vaccinera dig i Bohuslän – hela listan

Siffrorna uppdateras varje torsdag på Folkhälsomyndighetens hemsida. Nedan tabeller uppdaterades senast vecka 20, med statistik till och med 19.

Fas 1

Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.

Nära hushållskontakter; vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Fas 2

Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.

Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.

Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.

Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.

Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Fas 3

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Personer i åldern 60–64 år.

Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder; personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning och personer som lever i socialt utsatta situationer.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna.

Källa: Folkhälsomyndigheten

ANNONS