Får bidrag för att göra en ny strategi för översvämning

Länsstyrelsen i Västra Götaland delar ut totalt 2,7 miljoner kronor till åtta kommuner och ett kommunalförbund för klimatanpassningsinsatser. En av de kommunerna är ­Tanum som just nu jobbar med en översvämningsstrategi för Grebbestad.

ANNONS
LocationGrebbestad|

Tanums kommun får stöd från länsstyrelsen för att ta fram en översvämningsstrategi över Grebbestad.

– Vi är glada att så många kommuner sökte medel men tyvärr räcker inte pengarna till alla. Därför har vi valt att fokusera på insatser som vi hoppas ger erfarenheter som kan komma till nytta för många kommuner, säger Anna Georgieva Lagell, Klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Västra Götaland, till Tanums kommuns hemsida.

I september utförde plan- och kartavdelningen besök på plats för att titta på riskområden i Grebbestad. Målet är att ta fram en strukturplan för hela Grebbestad, för att kartlägga vattnets väg och marköversvämningar som uppstår i samband med skyfall.

ANNONS

Den 29 juli i år kom ett sådant skyfall och det resulterade i att flera fastighetsägare i Grebbestad fick problem med vatten som forsade in. Bland annat tvingades Ica-handlaren Magnus Berglund tillfälligt stänga sin butik i centrum.

LÄS MER:Han fick sin butik i Grebbestad översvämmad

I takt med klimatförändringar förväntas översvämningsrisken öka och få större betydelse för samhällsplaneringen.

Strömstad saknar en översvämningsplan och har fått kritik för det av länsstyrelsen, vilket Strömstads Tidning berättade om i september.

Den kommuntäckande översiktsplanen för Strömstad är från 2013 och där tar klimatfrågan inte så stor plats.

LÄS MER:Strömstad saknar en översvämningsplan

ANNONS