Strömstad saknar en översvämningsplan

I en granskning som SVT gjort framkommer det att 40 procent av de kommuner som fått sina byggnadsplaner granskade av länsstyrelserna får kritik för hur man hanterar risker med översvämningar. En av kommunerna som kritiseras är Strömstad – kommunen saknar helt en central plan för översvämningar.