Myndigheterna slutar med presskonferenser om covid-19

Efter två år är det slut med de regelbundna presskonferenserna om covid-19. Folkhälsomyndigheten meddelar att det inte blir någon uppdatering om läget, tillsammans med MSB och Socialstyrelsen, från och med torsdag.

ANNONS
|

Förra torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens om covid-19 kan ha varit den sista. Efter 198 tillfällen, då bland annat statsepidemiolog Anders Tegnell informerat om läget, bedömer myndigheterna att intresset har svalnat.

– Vi vet att pressträffarna har betytt mycket för många människor under den här perioden. Utifrån pandemins utveckling och att vi nu befinner oss i en annan fas är allmänhetens och därmed medias intresse för covid-19 inte längre lika stort och det finns därför inte behov av regelbundna pressträffar. Myndigheterna kommer även fortsättningsvis att ha hög tillgänglighet för frågor från journalister, säger Folkhälsomyndighetens presschef Christer Janson i ett pressmeddelande.

Representanter från Folkhälsomyndigheten har regelbundet presenterat lägesbilder och rekommendationer tillsammans med representanter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen. Även andra myndigheter, kommuner och regioner har ibland funnits representerade.

ANNONS

Den första myndighetsgemensamma presskonferensen hölls den 4 mars 2020 – en vecka innan spridningen av covid-19 blev klassad som en pandemi.

Till en början kom uppdateringarna varje vardag, därefter minskade de något i antal och sedan maj 2021 har de hållits varje torsdag. Men kommande torsdag, den 10 mars 2022, kommer ingen att hälsa välkommen till presskonferens om covid-19 klockan 14.00.

ANNONS