Ingen allmän vaccination för barn upp till 11 år

På torsdagens myndighetsgemensamma pressträff meddelade Folkhälsomyndigheten att man inte kommer att rekommendera vaccination för covid-19 för barn upp till 11 år.

ANNONS
|

Folkhälsomyndigheten kommer inte att rekommendera vaccination för covid-19 för små barn, så löd budskapet under torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

– Den medicinska nyttan av två doser vaccin mot covid-19 för barn mellan fem och elva år bedöms i nuläget vara liten, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Däremot rekommenderas fortsatt vaccination för barn under elva år som är extra känsliga för luftvägsinfektioner.

Sedan pandemins start har nu totalt 2 015 276 bekräftade smittofall av covid-19 registrerats i Sverige.

Över två miljoner bekräftade fall totalt

För att dämpa den omfattande smittspridningen har regeringen tidigare gett besked om att förlänga de rådande restriktionerna i ytterligare två veckor.

Under förra veckan testades över en halv miljon svenskar, varav 42 procent var positiva. Det är högst antal bekräftade fall under en vecka sedan pandemins start.

ANNONS

Smittspridningen i landet bedöms nå sin topp någon gång under de närmaste veckorna.

– Vi har en mycket stor smittspridning och en stor del av befolkningen riskerar att smittas de närmaste veckorna, säger Britta Björkholm, under presskonferensen.

– Det leder till omfattande sjukfrånvaro och bemanningsproblem på flera håll i samhället.

Samtidigt bedöms risken för att bli allvarligt sjuk av omikron betydligt lägre än för tidigare varianter av viruset.

Ansträngt läge i sjukvården

Läget inom sjukvården är fortsatt ansträngt, meddelar Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen.

– Vi ligger på ungefär samma nivå som innan sommaren, innan vi hunnit vaccinera brett, säger hon.

Trots det ökade trycket har antalet fall inom intensivvården stabiliserats.

ANNONS