Sara Byfors, enhetschef, Folkhälsomyndigheten (arkivbild).
Sara Byfors, enhetschef, Folkhälsomyndigheten (arkivbild). Bild: Pontus Lundahl

Här är de nya karantänsreglerna

Folkhälsomyndigheten ändrar nu tiden som man behöver stanna hemma när någon i ens hushåll är sjuk. Den sänks från sju dagar till fem dagar.

ANNONS
|

Smittspridningen i Sverige ligger fortfarande på rekordnivåer. Förra veckan testade över en halv miljon svenskar sig för covid-19, varav drygt var tredje testade positivt.

Förutom den höga smittspridningen bidrar även karantänsreglerna till hög frånvaro. Något som har oroat flera branscher med viktiga uppgifter för att få samhället att fungera.

För att minska frånvaron meddelade Folkhälsomyndigheten på torsdagen lättnader i karantänsreglerna.

Den som har covid-19 kan gå tillbaka till jobb eller skola efter minst fem dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig fysiskt återställd. Det gäller också den som inte har haft möjlighet att testa sig.

ANNONS

Följande symptomfria hushållskontakter undantas från förhållningsregeln om att inte gå till arbete eller skola:

* Vaccinerade med en påfyllnadsdos (dos tre).

* Personer som haft covid-19 under de senaste tre månaderna.

* Nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet där närvaro är nödvändig för driften, förutsatt riskproducerande åtgärder.

Det är en del av de förändrade karantänsreglerna som Folkhälsomyndigheten meddelade vid en pressträff på torsdagen.

En stor del av befolkningen riskerar att smittas de närmaste veckorna

De som medverkade vid pressträffen var Folkhälsomyndighetens Sara Byfors, biträdande avdelningschef, Socialstyrelsens Thomas Lindén, avdelningschef, Läkemedelsverkets enhetschef Veronica Arthursson samt Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Beskedet på torsdagens presskonferens var att den fjärde vågen inte är över.

– En stor del av befolkningen riskerar att smittas de närmaste veckorna, säger Sara Byfors, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens Sara Byfors inledde torsdagens pressträff med att smittspridningen fortfarande ökar i Europa och i Sverige.

– Det är fortfarande stora problem med testkapaciteten och att det inte räcker till, säger hon.

Den höga smittspridningen och förlängda svarstider leder till påverkan i samhället. Hon uppmanar alla, men även gravida att fortsätta vaccinera sig.

Vidare presenterades att tiden för att stanna hemma när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar räknat från det att personen i hushållet fick symptom.

ANNONS

Förskolebarn ska även fortsättningsvis stanna hemma vid nytillkomna symptom och kan gå tillbaka till förskolan när barnet är friskt och har ett gott allmäntillstånd.

Det handlar om att se till vad som är minst skadligt för samhället

Dessutom tas kravet om familjekarantän bort för tre grupper. Trippelvaccinerade, personer som har haft covid-19 under de senaste tre månaderna och nyckelpersoner som jobbar inom samhällsviktig verksamhet.

– Det handlar om att se till vad som är minst skadligt för samhället. Är det smittan eller är det frånvaron i det här fallet av nyckelpersonal? Vi menar att det här är ett bra steg just nu för att säkerställa att den här absolut viktigaste nyckelpersonen kan ta sig till jobbet tidigare än annars, säger Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att att undantagen inte kommer att ge någon ”väsentlig skillnad påverkan på smittspridningen”, men framhåller att lättnaderna görs för att människor ska kunna återvända till jobbet.

Till följd av förra veckans rekordhöga testning behöver testresurserna prioriteras där de gör som mest nytta. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför regionerna att under en övergångsperiod ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet.

Vissa grupper undantas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap presenterade på torsdagen en lista över yrkeskategorier som undantas från förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete för symptomfria hushållskontakter.

ANNONS

Anledningen är att det finns risk för brist på personal inom verksamheter som är viktiga för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Här är hela listan:

* Styrning och övervakning, felavhjälpande underhåll inom produktion, lagring, distribution av el, energigas och fjärrvärme/fjärrkyla.

* Nät och tjänsteövervakning/-styrning, incidenthantering, och felavhjälpning för transmissionsnät och accessnät inom infrastruktur för elektroniska kommunikationer.

* Styrning/övervakning, provtagning, för att upprätthålla produktion, lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

* Trafikledning, lotsning, sjötrafikinformationstjänst etc. för lufttrafik, sjöfart, järnväg och väg.

* Informations- och alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och-/ eller hälso- och sjukvård.

* Kriminalvård och Migrationsverkets förvar.

Även de som undantas ska i fortsättningen undvika nära sociala kontakter och följa de allmänna rekommendationerna.

Inte ett frikort

Det är MSB som har tagit fram listan på verksamheter där undantag kan göras, men det är arbetsgivarna själva som tar beslutet utifrån listan.

– Det är där man bäst förstår verksamheten och vet vad som är en kritisk funktion, säger Morgan Olofsson vid MSB.

Undantaget gäller inte för alla anställda inom en bransch, utan bara för dem som anses ha särskilt viktig nyckelroll för att hålla i gång samhällsviktig verksamhet.

Arbetsplatserna ska också vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

– De här undantagen handlar bara om att personer ska kunna gå till jobbet. I övrigt ska de precis som vi andra hålla sig till reglerna. Att man till exempel inte tar det som ett frikort för fritidsaktiviteter eller för att ha en middag med andra än det egna hushållet, säger Morgan Olofsson.

ANNONS

Från och med nu ska tester tas vid medicinska behov, inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen, och för personer vars arbete kräver fysisk närvaro på jobbet samt elever i grund- och gymnasieskolan.

Den som får positivt provsvar på ett snabbtest behöver heller inte följa upp det med ett pcr-test.

– Har man fått ett positivt antigensvar ska man betraktas som covidsmittad, säger Sara Byfors.

Här är de nya karantänsreglerna

Personer i samma hushåll som är symptomfria undantas nu från förhållningsregeln att inte gå till arbete eller skola:

• De som är vaccinerade med dos 3.

• De som haft covid-19 de senaste tre månaderna.

• Vid behov kan personer i samhällsviktiga verksamheter återgå till arbetet även om någon i hushållet är sjuk.

Tiden för att stanna hemma när någon är sjuk i hushållet ändras från 7 till 5 dagar för alla.

• Den som har covid-19 kan gå tillbaka till jobb eller skola efter minst fem dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig fysiskt återställd. Det gäller även de som inte har haft möjlighet att testa sig.

• Man ändrar inte rekommendationen för förskolebarn, eftersom dessa inte har möjlighet att ta test.

Prioriteringarna för vem som ska testas är följande:

• De som har medicinska behov

• De som verkar inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg

• Personer med symptom vars arbete kräver fysisk närvaro, samt elever i grund- och gymnasieskolan.

• Den som har symptom och har tagit ett självtest behöver inte följa upp med PCR-test.

• Vid ett negativt provsvar ska man stanna hemma i minst 5 dagar tills man känner sig frisk.

ANNONS