Få barn och unga drabbas av corona-viruset

Många föräldrar oroas över att deras barn ska smittas av coronaviruset. Men relativt få unga har smittats och enligt Folkhälsomyndigheten finns i dagsläget inga vetenskapliga belägg för att hålla friska barn hemma eller att stänga skolor.

ANNONS

Hittills har tretton svenska fall av coronasmitta bekräftats. Fem av dem i Västsverige.

Med start på måndag stängs skolor i Japan ned, men enligt Folkhälsomyndigheten finns det ingenting som talar för att Sverige bör gå samma väg.

På sin hemsida konstaterar myndigheten att det inte är en effektiv åtgärd och att inget av utbrotten hittills har någon koppling till skolor eller barn.

Det är heller inte aktuellt att hålla hemma friska elever som har rest i områden drabbade av viruset, utan Folkhälsomyndigheten menar att det räcker att personal och elever är uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.

ANNONS

Folkhälsomyndigheten hänvisar till en rapport av Världshälsoorganisationen (WHO) som visar att barn inte tycks sprida smittan i någon större grad och väldigt få barn hittills har rapporterats smittade.

Samtidigt menar myndigheten att det inte går att utesluta till 100 procent att ett skolbarn skulle sprida smittan, men risken ska vara "mycket liten".

Enligt WHO, som har studerat smittspridningen i Kina, har man inte hittat ett enda fall här där barn har smittat vuxna.

Främst äldre

Den information som i dagsläget finns tillgänglig om viruset pekar heller inte på att barn och ungdomar skulle drabbas särskilt hårt av viruset.

– Det är ingen sjukdom som tycks drabba barn och ungdomar speciellt mycket. Av de första 72 000 fall som vi fick rapporterade från Kina var det ytterst få barn och ungdomar som var sjuka, säger biträdande infektionsläkaren i Västra Götalandsregionen, Leif Dotevall.

Han syftar på den sammanställning som gjorts av kinesiska smittskyddsinstitutet (CCDC). I den ingår 72 314 bekräftat smittade eller misstänkt smittade fall i landet fram till den 11 februari i år. Av dessa hade ingen person under 9 år dött av viruset. Endast ett fåtal hade smittats.

Det bör dock tilläggas att det ännu inte finns några globala sammanställningar med antal smittade kopplat till ålder.

ANNONS

Enligt studien från Kina är det främst äldre personer, och särskilt de med andra åkommor, som hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck som är överrepresenterade bland de svåra fallen.

Samtidigt är det bara en väldigt liten andel av de här grupperna som drabbas av en svår infektion.

Se mer i klippet ovan.

ANNONS