Statsepidemiolog Anders Tegnell.
Statsepidemiolog Anders Tegnell. Bild: Peter Holgersson

Anders Tegnell om den skenande coronasmittan

Rekordnoteringarna över nya covid-19-fall krossades i flera svenska regioner förra veckan - bland dem Västra Götaland. I ett läge med en skenande smittspridning kommenterade statsepidemiolog Anders Tegnell utvecklingen på en presskonferens under torsdagen.

ANNONS
|

Virusvarianten omikron har på kort tid tagit över i Sverige och förra veckan nådde smittotalen nivåer som aldrig tidigare skådats. I Västra Götaland upptäcktes exempelvis 25 872 nya covid-19-fall, en ökning med nära 250 procent mot veckan innan.

Med anledning av utvecklingen infördes i dagarna nya restriktioner i landet. Samtidigt har antalet svårt sjuka i behov av intensivvård ännu inte ökat, trots flera veckor av ökande smittspridning, vilket skapat en debatt om hur allvarligt covid-19-läget faktiskt är.

– Vi befinner oss nu i en situation med en väldigt snabbt ökande smittspridning. Ett scenario som är precis det vi sett i många andra länder i Europa men kom relativt sent till Sverige, säger statsepidemiologen Anders Tegnell vid torsdagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Läkemedelsverket.

ANNONS

Det är en komplicerad belastning som inte bara beror på covid-19

De scenarier som Folkhälsomyndigheten visade under presskonferensen ger vid handen att ökningen troligen kommer att fortsätta ett tag till innan vi når en topp.

– Det innebär att vi redan nu – inte minst med tanke på helgerna – har en hög belastning på hälso- och sjukvården. Det är en komplicerad belastning som inte bara beror på covid-19, säger Anders Tegnell och tar upp gårdagens nyhet att vaccinintervallet mellan dos två och tre kortats till fem månader, samt att nya restriktioner införts.

– Det viktigaste är att vi vaccinerar oss och håller oss hemma när vi får symptom.

Omikron har inneburit en snabbt ökande smittspridning i nästan alla delar av världen.

– Den tar sig från land till land och gör att rekorden slås i land efter land. Europa ligger återigen först i den här utvecklingen med en väldigt hög, snabb smittspridning just nu, säger Tegnell.

Antalet fall har ökat dramatiskt i Sverige.

– Det är ett större antal fall per dag än någon gång tidigare. Bland dem vi hittar nu är ganska många också vaccinerade. Det betyder inte att vaccinet är verkningslöst på något sätt, utan mot inläggning och allvarlig sjukdom har vaccinet fortfarande en viktig del i det hela.

ANNONS

Även de ganska måttliga ökningarna på iva innebär också en belastning i en redan pressad situation

Toppen av den fjärde vågen väntas nås i slutet av januari, enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier.

Om iva-läget säger Anders Tegnell:

– Vi ser en viss ökning av antalet inlagda, men inte alls i proportion till hur snabb ökningen av smittspridningen varit. Det talar för att vi inte riktigt har lika stora risker för vården med den smittspridning vi har just nu, men trots detta ser man en stor belastning. Även de ganska måttliga ökningarna på iva innebär också en belastning i en redan pressad situation.

Risken för att hamna på iva som ovaccinerad är betydligt högre än om man är vaccinerad, visar en graf.

– Antalet avlidna ligger fortfarande ganska stabilt. Det är alltid en eftersläpning men återigen verkar vaccinationen skydda oss mot att få de extremt höga dödstalen som under tidigare vågor, säger Tegnell.

– Även en del vaccinerade drabbas och dels är inte vaccinet hundraprocentigt effektivt, dels är väldigt många av dem som avlider äldre och sköra och då kan ibland inte ens ett vaccin rädda dem.

Stor andel av äldre har fått tredje dosen

Vaccinationerna med dos tre fortsätter, där andelen av dem över 70 börjat nå upp till "höga nivåer" med en tredje dos.

– Det fortsätter och vi börjar se personer från 50-årsåldern och även 40-årsåldern som börjar få en tredje dos. Ju fler som hinner få tredje dosen, desto mindre belastning blir det på vården. Det blir mindre smittspridning och förhoppningsvis kommer vi att slippa de restriktioner och rekommendationer vi har på plats snabbare än annars.

ANNONS

Senaste veckan är det 50–59-åringar som har fått flest vaccindoser, där omkring 90 000 fått dos tre.

Scenarierna visar att smittspridningen tyvärr kommer fortsätta öka några veckor

Vaccinen har efter två doser inte varit lika effektiva mot smitta när omikron sprids, konstaterar Anders Tegnell, även om tre doser skyddar bättre. De nya scenarierna omfattar bland annat den kunskapen som tillkommit på kort tid.

– Studierna talar ett ganska entydigt språk som gjort det lättare för oss att ta fram scenarier än för en månad sedan, som vi redan då sa byggde på osäkra data. Scenarierna visar att smittspridningen tyvärr kommer fortsätta öka några veckor. Med en topp i slutet av januari någon gång.

Scenarierna är denna gång endast två till antalet. I det första är toppen på 47 000 fall per dag.

– Scenariet följer den utveckling vi just nu ser och bygger på ganska hög effekt, 70 procent, av tredje dosen mot omikron, säger Anders Tegnell.

– Är vi lite mer pessimistiska och går ner till 35 procents skyddseffekt får vi ett scenario med nästan 70 000 fall om dagen, med topp vid ungefär samma tillfälle.

Det stora antalet fall kommer ändå betyda att sjukvården kommer behöva hantera väldigt många fall, menar han.

– Vi håller fortfarande på att titta på det, för där finns inte data så tydligt än hur mycket riskerna har förändrats, säger Tegnell apropå att färre läggs in på sjukhus per smittad person, men att smittan väntas öka.

ANNONS

Intervallet mellan dos två och tre har alltså sänkts till fem månader för samtliga vuxna, vilket Tegnell tar upp.

Testkravet tas bort vid inresa till Sverige

Rekommendationen om att testa symptomfria vid inresa tas samtidigt bort nu.

– Det var mycket riktat mot att försöka skjuta upp att omikron tog över i Sverige. Det är svårt att veta hur mycket det gjorde det, men hursomhelst är omikron nu helt dominerande och inresande påverkar inte den utvecklingen, säger Anders Tegnell.

Enligt de senaste uppgifterna är det 1178 personer som vårdas för covid-19 inom slutenvården med iva borträknat. På iva vårdas 94 med covid-19.

Smittan ökar bland 70-plussare på särskilt boende eller hemtjänst.

– Vi ser en mycket kraftig ökning av smittspridningen bland personer som har hemtjänst, vilket naturligtvis är problematiskt. Här är det väldigt angeläget att vi följer utvecklingen noga", säger Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen.

En region befinner sig just nu i förstärkningsläge, elva i stabsläge och nio i normalläge.

– Det som är tydligt är att en klar majoritet av regionerna ser en negativ utveckling framför sig på kort och lång sikt, säger Mattias Fredricson.

Med ökad smittspridning följer också sjukfrånvaro

Pandemin har fortfarande en tydlig påverkan på vården. Bland annat den kraftiga ökningen av smittade inom kommunal vård och omsorg, poängterar han.

ANNONS

– Med ökad smittspridning följer också sjukfrånvaro, vilket förstås påverkar förutsättningarna att på patientsäkert sätt kunna tillgodose de behov som finns av vård och omsorg. Vi vet också att vården blir påverkad av att få in en patient som visserligen inte vårdas för covid-19 men har covid-19. Den personen behöver till exempel kanske få eget rum och det är inte möjligt för personalen att gå mellan den patienten och en annan", säger Mattias Fredricson.

Det finns också indikationer att covid-19 kan förvärra andra sjukdomstillstånd, bland annat hjärtinfarktspatienter. Det finns dessutom uppskjuten vård som inte längre kan anstå.

– Marginalerna i relation till det vi kallar krisberedskap är lägre än normalt, det finns mindre marginaler att möta en olycka eller större händelse än normalt, säger Mattias Fredricson.

Därför behövs en tredje dos enligt Läkemedelsverket

Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare på Läkemedelsverket nu, informerar vid presskonferensen om vaccinernas skyddseffekt mot virusvarianter.

– Vi vet att vaccinerna skyddar mot svår sjukdom och sjukhusinläggning även vid omikronsmitta, säger hon och hänvisar till en kunskapsgenomgång av EMA.

– Men en tredje dos behövs för att upprätthålla riktigt bra skydd mot den svåra sjukdomen.

Uppdaterade vacciner kan komma, bland annat mot omikron.

– Det finns idag inga godkända variantvacciner och det är inget självklart behov av sådant vaccin just nu som vi ser det. Vaccinerna skyddar mot svår sjukdom, sjukhusinläggning och död även för omikron. Så vad man ska ställa för krav på sådana vacciner är något vi regulatoriska myndigheter världen över pratar om mycket just nu.

ANNONS

Inom många verksamheter i samhället är det ett ansträngt läge redan nu

Svante Werger, särskild rådgivare på MSB pratar till sist om samhällsviktig verksamhet. Han nämner sjukfrånvaron.

– Den kan påverka samhällsviktig verksamhet.

Utöver vården är bilden som sådan:

– Inom många verksamheter i samhället är det ett ansträngt läge redan nu med anledning av den ökande smittspridningen. Den allra viktigaste verksamheten i samhället kan upprätthållas hittills.

ANNONS