En frivillig skogsbrandsgrupp ska hjälpa räddningstjänsten med bemanning.
En frivillig skogsbrandsgrupp ska hjälpa räddningstjänsten med bemanning. Bild: Lars-Henrik Aas

Räddningstjänstens nödlösning för att klara sommaren

Räddningstjänsten i Strömstads kommun går på knäna. Personalbrist i kombination med ökad arbetsbelastning har gjort att situationen sedan i januari i år har blivit nästintill ohållbar. Mitt i torkan har därför en nödlösning tagits fram i form av en skogsbrandsgrupp – bestående av frivilliga.
– Skogsbränder tar mycket resurser och där är det svårt för våra brandmän att hitta tid för återhämtning, säger räddningschef Ida Luther Wallin.

ANNONS
LocationStrömstad||

Det finns inget regn i sikte och torkan breder ut sig i Bohuslän. För räddningstjänsten har situationen nu ställts på sin spets. Den redan ansträngda brandkåren kan stå inför en brandsommar liknande året 2018 vilket har tvingat räddningschefen att titta på nödlösningar för att kunna hantera alla typer av larm.

LÄS MER: Experten varnar för en torr sommar: kan bli vattenbrist och torka

Skogsbränderna är den största utmaningen för räddningstjänsten. Dessa är både resurskrävande och många gånger omfattande – i synnerhet under torka.

I Strömstad, där majoriteten består av deltidsbrandmän, kan brandmännen enligt avtal inte beordras in vid behov. För att säkerställa personalbehovet organiserar därför nu räddningschefen en skogsbrandkår bestående av frivilliga.

ANNONS

– Här spelar inte utbildning och avstånd till stationen någon roll. De kommer att hamna på en lista och får ett sms när en skogsbrand pågår. Kan man då hjälpa till, så kommer man, säger hon.

På plats kommer de frivilliga att bli försedda med utrustning och kläder. Anställningen blir tillfällig men lönen kommer vara den samma som för deltidsbrandmännen. De frivilliga kommer inte behöva tänka på anspänningstiden till stationen eller ha några krav på sig gentemot andra arbetsgivare. Detta har gjort att flera intresseanmälningar redan kommit in.

– Annonsen har inte ens varit ute i 20 timmar och vi har redan fått in 20 stycken intresseanmälningar. Jag blir nästan tårögd. Flera av dem är före detta brandmän, säger hon.

Tyngdpunkt på eftersläckningsarbete

Historiskt sett fanns tidigare en uppdelning mellan brandkåren och skogsbrandsgruppen. Men med tiden försvann uppdelningen och räddningstjänsten står nu ensamma med ansvaret för larmen.

Hur den frivilliga skogsbrandkåren kommer att fungera rent praktiskt kommer tiden att få utvisa. I samband med att det första sms:et går ut kommer räddningstjänsten att se om, och hur, skogsbrandsgruppen fungerar. Någon tid för utbildning finns det i dagsläget inte för de frivilliga.

– Det här upplägget kommer att innebära ett större ansvar för våra insatsledare och högsta befäl. De kommer att behöva instruera de frivilliga, säger hon och fortsätter:

ANNONS

– Att vi därför får tillbaka några av våra gamla brandmän ger mig ett visst lugn. De har varit med förr och kan hjälpa till att organisera alla, säger hon.

Tanken är att huvuduppgiften för den frivilliga skogsbrandsgruppen kommer att ligga på eftersläckningsarbetet och bevakning. På detta sätt kan tid frigöras för brandmännen som då kan återhämta sig efter en insats.

Samarbeten med andra parter, som exempelvis den norska brandkåren, finns fortsatt kvar men med en lika ansträngd arbetssituation som på den svenska sidan.

– Vi har jättefina samarbeten men just nu är det lika torrt över allt. Frågan som alltid uppstår vid larm är ju om de vågar släppa iväg en styrka för att hjälpa oss, säger hon.

Frivilliga skogsbrandsgruppen

Vill du veta mer om skogsbrandsgruppen, eller göra en intresseanmälan, så kan du läsa mer här.

ANNONS