Räddningstjänstens egen analys: Underfinansierade med miljoner

Räddningstjänsten i Strömstads kommun har gjort en behovsanalys av sitt eget arbete. Tre olika förslag har lämnats till politikerna. Samtliga går ut på att ge brandmännen en dräglig arbetsbelastning och säkerställa utryckningstiderna. I korthet konstateras: Räddningstjänsten är underfinansierad med miljoner.