Ylva Hagsköld är tillförordnad verksamhetschef på Capio i Strömstad.
Ylva Hagsköld är tillförordnad verksamhetschef på Capio i Strömstad. Bild: Jakob Simonson

PCR-testningen upphör – medan smittan ökar

Förra veckan hade Tanums kommun den högsta siffran för antalet nya covidfall sedan pandemins början. Smittspridningen är hög även i Strömstad. Samtidigt upphör nu den allmänna PCR-testningen.

ANNONS
LocationStrömstad||

Från och med onsdagen den 9 februari PCR-testar vårdcentralerna i regionen inte längre allmänheten för covid-19. Med några undantag.

– Sjukvårdspersonal och personal i omsorgen ska fortfarande PCR-testa sig. Men för andra gäller att om man är sjuk ska man stanna hemma, vi gör inte längre allmänna PCR-tester, säger Ylva Hagsköld, som är tillförordnad verksamhetschef på Capio i Strömstad.

Det blir en avlastning för personalen på vårdcentralen, som tidigare haft mycket att göra med att hantera de många covidtesterna.

– För två veckor sedan var det en topp, då hanterade vi cirka 50 tester om dagen. Men sedan har det gradvis blivit färre. Måndag och tisdag den här veckan har vi lämnat ut 5–6 tester per dag, säger Ylva Hagsköld.

ANNONS

Och från och med onsdagen den här veckan blir det alltså ännu färre tester gjorda.

Hög nivå på smittspridning i regionen

Samtidigt är det tydligt att smittspridningen ligger på en hög nivå i Västra Götalandsregionen. Även om antalet bekräftade fall inte längre speglar smittspridningen, då Folkhälsomyndigheten sedan vecka 3 inte rekommenderar att man PCR-testar sig om man har covidliknande symptom. Egeninköpta antigentester som man tar hemma kommer inte med i statistiken.

Enligt regionens veckostatistik som publicerades på torsdagen bekräftades 46 446 personer smittade med covid-19 under vecka 5. Det är en liten nedgång jämfört med veckan innan, då det var 48 063 bekräftade fall.

Med anledning av de ändrade rekommendationerna för testning redovisar Västra Götalandsregionen inte längre antalet smittade per kommun. Men Strömstads Tidning kan med hjälp av Folkhälsomyndighetens statistik kolla upp antalet bekräftade fall per kommun.

Rekordsiffra i Tanum - trots troligt mörkertal

I Strömstad bekräftades 177 nya fall med covid-19 under vecka 5. Det är fortfarande en hög siffra, men betydligt lägre än vecka 4 då Strömstad hade 386 nya fall.

I Tanum har smittspridningen däremot stuckit iväg ordentligt under vecka 5, även i officiell statistik. var siffran över antal nya fall med covid-19 under förra veckan 458. Det är utan konkurrens den högsta veckosiffran i kommunen sedan pandemins början – för vecka 4 var siffran för Tanum 305. Och då ska man som sagt hålla i minnet att mörkertalet med all sannolikhet är stort med tanke på den mer begränsade PCR-testningen sedan vecka 3.

ANNONS

Sammanlagt har Strömstad haft 2 577 bekräftade fall av covid-19 sedan pandemins start. För Tanum är den siffran 2 392.

I Strömstad har åtta personer dött med covid-19 som angiven dödsorsak. I Tanum är den siffran 14.

Detta enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Fler vaccinerar sig i Tanum än i Strömstad

Vad gäller vaccinationen mot covid-19 finns det en tydlig skillnad mellan Strömstad och Tanum – i Tanum har en högre andel vaccinerat sig, enligt statistik från det nationella vaccinationsregistret.

I Strömstads kommun har 81,9 procent av befolkningen som är tolv år och äldre vaccinerat sig med två doser. 50,4 procent har vaccinerat sig även med tredje dosen. 15,2 procent av befolkningen tolv år och äldre är helt ovaccinerade – det är en något högre andel än i hela regionen, där 14 procent är ovaccinerade.

I Tanum har 89,3 procent av dem som är 12 år och äldre vaccinerat sig med två doser, och 60,8 procent även med tredje dosen. I Tanum är 10,7 procent av samma befolkningsurval helt ovaccinerade.

Tittar man enbart på ungdomar mellan 12 och 15 års ålder har 44,3 procent i Strömstad tagit två vaccindoser – i Tanum är den siffran 57,5 procent.

ANNONS