Till sommaren eller innan halvårsskiftet ska alla över 18 år, och yngre i riskgrupper,  erbjudas vaccin mot covid-19 i Sverige, enligt socialminister Lena Hallengren (S).
Till sommaren eller innan halvårsskiftet ska alla över 18 år, och yngre i riskgrupper, erbjudas vaccin mot covid-19 i Sverige, enligt socialminister Lena Hallengren (S). Bild: Johan Nilsson/TT

Så många har vaccinerat sig i din kommun

Den 27 december förra året startade vaccinationerna mot covid-19 i Sverige. Personer som bor på äldreboenden, andra riskgrupper och vårdpersonal stod först i kön. Här kan du följa hur vaccineringen går i de olika regionerna och i de bohuslänska kommunerna.

ANNONS
|

Till sommaren eller innan halvårsskiftet ska alla över 18 år, och yngre i riskgrupper, erbjudas vaccin mot covid-19 i Sverige, enligt socialminister Lena Hallengren (S), den 11 februari.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att grupper med störst behov av skydd ska prioriteras. I den nationella vaccinationsplanen är vaccineringen indelad i fyra faser enligt Folkhälsomyndighetens prioritetsordning för vaccinationen.

Varje person kommer att erbjudas två doser vaccin, som ska tas med minst tre veckors mellanrum. Efter den sista dosen dröjer det ytterligare sju dagar innan vaccinet ska ha nått sin fulla effekt.

Den 26 februari hade 474 028 personer, 5,7 procent av befolkningen, vaccinerats med sin första dos mot covid-19 i Sverige. 246 603 personer, 3 procent av befolkningen, hade vaccinerats med två doser.

ANNONS

Siffrorna uppdateras varje torsdag på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Fas 1

Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.

Nära hushållskontakter; vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Fas 2

Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.

Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.

Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.

Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.

Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Fas 3

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Personer i åldern 60–64 år.

Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder; personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning och personer som lever i socialt utsatta situationer.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna.

Källa: Folkhälsomyndigheten

ANNONS