Arbetslösheten ökar i Västra Götaland

Arbetsmarknaden i Västra Götaland är fortfarande stark, men arbetslösheten väntas öka, enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos. Samtidigt skriker man fortfarande efter mer personal inom flera områden.

ANNONS

Efter några år av högkonjunktur väntas tillväxten på arbetsmarknaden minska samtidigt som arbetslösheten ökar de närmaste åren. Detta visar den nya arbetsmarknadsprognosen som Arbetsförmedlingen tagit fram.

Men det är inte bristen på jobb som är det stora problemet. Det finns stor optimism kring behovet av varor och tjänster, särskilt inom den privata tjänstesektorn, medan industribranschen är mer pessimistisk till följd av att omvärldens ekonomi bromsar in.

– Det svåra är att matcha kompetensen som efterfrågas med rätt personal. Det kommer finnas fler jobb och många arbetssökande att ta av, men det är få som har den utbildning som krävs, säger Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen region Västra Götaland.

ANNONS
Fredrik Mörtberg
Fredrik Mörtberg Bild: Foto: Arbetsförmedlingen

Går mot lågkonjunktur

För att ta fram arbetsmarknadsprognosen har Arbetsförmedlingen intervjuat 12 600 arbetsgivare över hela landet, varav 1 700 i Västra Götaland. Man har frågat dem om hur de tror att deras efterfrågan på ny personal kommer att se ut under de kommande sex månaderna. Prognosen visar att det fortsätter skapas nya jobb, men inte i riktigt lika hög takt som tidigare. Mellan åren 2015–2017 skapades 51 600 nya jobb i regionen, men mellan 2018–2020 väntas siffran sjunka till 34 000.

– Konjunkturen är fortfarande hög men kurvan börjar dala, säger Fredrik Mörtberg.

Under 2018 minskades arbetslösheten i Västra Götaland med 1 684 personer. Nu beräknas den siffran istället öka med 700 redan detta år och ytterligare 2 500 till år 2020. Därmed ökar arbetslösheten från 6,1 procent till 6,3 procent.

Den största andelen arbetslösa tillhör särskilt utsatta grupper. 76 procent av de arbetslösa är utrikesfödda, saknar gymnasieutbildning, har en funktionsnedsättning, eller är äldre än 55 år. En av de stora utmaningarna är hur man ska få dem satta i arbete.

– Framförallt finns det väldigt stor potential att rekrytera bland utrikesfödda och länet är nästan helt beroende av det för att få en sysselsättningstillväxt. Därför är det viktigt att vi får ut dessa personer på marknaden så fort som möjligt, säger Fredrik Mörtberg.

ANNONS

LÄS MER:Stark framtidstro för småföretagare i Fyrbodal

Offentlig sektor hårt drabbad

Precis som tidigare är det stor brist på personal inom offentlig sektor. Läraryrken, yrken inom omvårdnad, hälso- och sjukvård, samt inom socialt arbete, skriker fortsatt efter personal.

– Eftersom befolkningsantalet ökar hela tiden och vi blir äldre och äldre blir det också en högre arbetsbelastning inom de yrkesgrupperna. Dessutom är utbildningarna fleråriga och det tar tid att få fram tillräckligt med kompetent personal, säger Fati Maroufi som är biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen Göteborg Halland.

Vi går mot en lågkonjunktur men exakt när den inträffar är fortfarande mycket svårt att förutse. Nyckeln till att dämpa den utvecklingen är, enligt Fredrik Mörtberg, att samverka.

– Vi måste fortsätta samarbeta med näringslivet och offentlig sektor för att sätta fler i arbete, säger Fredrik Mörtberg.

ANNONS