Stark framtidstro för småföretagare i Fyrbodal

Svårt att hitta rätt kompetens, snåriga regler för nyanställning och stark konkurrens är några av svårigheterna som småföretagarna i Fyrbodal nämner som hinder för ökad expansion och lönsamhet. Det framgick när Småföretagsbarometern presenterades på tisdagen.