Strömstads sjukhus.
Strömstads sjukhus. Bild: Thomas Bennelind

Vi accepterar inte nedläggning av närsjukhusen

Kommunistiska Partiet accepterar inte VG-regionens och Norra hälso- och sjukvårdsnämndens planer på nedläggning av Lysekils och Strömstads sjukhus.

ANNONS
|

För att garantera medborgarna i norra Bohuslän en ”god, nära och jämlik sjukvård” måste närsjukhusen i Lysekil och Strömstad i stället bevaras och utvecklas, utan privat inblandning i driften.

Dags att utfärda en varning till allmänheten om vad som försiggår bakom lyckta dörrar och i slutna sammanträdesrum, innan vi ställs inför fullbordat faktum.

Den 24/11 tog Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ett ”inriktningsbeslut om innehåll, lokalisering och organisering av närsjukhus i Fyrbodal”. Detta inriktningsbeslut innebär för norra Bohusläns del planer på nedläggning av verksamheten på både Strömstad och Lysekils sjukhus.

Det pågår ett hemlighetsmakeri bakom ryggen på medborgarna

Direktivet är glasklart, ”Regionstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsnämnderna, inklusive norra hälso- och sjukvårdsnämnden, att inom sitt ansvarsområde verka i enlighet med denna inriktning”.

ANNONS

Det pågår ett hemlighetsmakeri bakom ryggen på medborgarna med ett centralt tjänstemannaförslag som majoriteten av politikerna i nämnden i värsta fall sväljer med hull och hår. Annars står regionledningen beredd att köra över dem.

Vår bestämda uppfattning är att sjukvård och rehab skall vara så nära de vårdbehövande som möjligt och befriad från andra intressen än patientens och samhället bästa.

När Nu-sjukvården motvilligt återtagit ansvaret för driften från Aleris på Dalslands, Strömstads och Lysekils närsjukhus betonar man att det är tillfälligt. Målet är avlövning och slutligen nedläggning.

Att ”omorganiseringen” också innebär ökad privatisering bekräftas av politiker i nämnden. ”Volymerna på närsjukhusen måste bli så pass stora att de kan vara intressant för privata utförare”.

Vi anser istället att medborgarnas behov av rehabilitering av nära sjukvård skall vara fokus, inte ett ”intresseobjekt för privata utförare”.

Att så mycket som möjligt undvika att befatta sig med sjukvård och sjukhusdrift är en märklig inställning från en sjukvårdsstyrelse.

Bara folklig opinion för att bevara sjukhusen kan få politikerna att ändra riktning.

Stefan Gullholm (K)

Tanum

Yngve Berlin (K)

Lysekil

LÄS MER:Nytt närsjukhus i Munkedal är helt fel väg att gå

LÄS MER:”Ni landstingspolitiker, pratar ni aldrig med vanligt folk?”

LÄS MER:Tog ställning för det omdiskuterade sjukhusförslaget

ANNONS