Peter Heie (C), ordförande i Nu-sjukvården, sågar förslaget om ett nytt närsjukhus i Håby, Munkedal, som ska ersätta närsjukhusen i Strömstad och Lysekil. Arkivbild.
Peter Heie (C), ordförande i Nu-sjukvården, sågar förslaget om ett nytt närsjukhus i Håby, Munkedal, som ska ersätta närsjukhusen i Strömstad och Lysekil. Arkivbild. Bild: Stefan Bennhage

Nytt närsjukhus i Munkedal är helt fel väg att gå

Mer avancerad specialistvård ska inte mellanlanda på ett nytt närsjukhus i Håby. Det är inte ett effektivt sätt att använda skattebetalarnas pengar, skriver Peter Heie, Centerpolitiker från Strömstad och ordförande i Nu-sjukvården.

ANNONS
LocationStrömstad||

Förslaget från en konsultbyrå om ett nytt närsjukhus i Munkedals kommun som ska ersätta närsjukhusen i Lysekil och Strömstad är helt fel väg att gå. Det är inte nya byggnader vården behöver, det är fler medarbetare.

Vi människor lever allt längre – en fantastisk utveckling, men med en åldrande befolkning ökar efterfrågan på personal. Om vården ska ta hand om oss invånare och bemanna på samma sätt som vi tidigare gjort måste 9 av 10 som går i gymnasiet i dag söka sig till välfärdsyrken. Det kommer inte att hända. Därför ställer vi nu om till en vård som fungerar för vår tid. Nära vård på riktigt, då är det vårdcentralerna som ska utgöra basen.

ANNONS

Vård som tidigare krävde de stora sjukhusens insats, kan nu ske på vårdcentralerna. För att vi ska ha en nära och mer tillgänglig vård måste vi därför öka resurserna dit. Det finns vårdcentraler i Fyrbodal som kan få utökade uppdrag så att mer vård ska kunna tillhandahållas nära patienterna. Provtagning, konsultationer och behandlingar kan med fördel ske på vårdcentralen med specialistsjukvårdens deltagande. Vi måste få bort stuprören och möta patienten med vårdens samlade kompetens.

Öppettiderna på vårdcentralerna behöver bli mer flexibla. Vi ska bli bättre på att nyttja ny teknik. Digitala kallelser, bokningssystem och vårdmöten är bara några exempel som gör att fler kan få hjälp fler tider på dygnet. Fler mobila närsjukvårdsteam samt digitala lösningar gör att mer vård kan ges i hemmet med ökad delaktighet från patienten. Patienter kan mäta sina värden där de befinner sig. Akuta och oplanerade vårdbesök på vårdcentralen eller sjukhusen kan så undvikas.

En av hälso- och sjukvårdens kanske viktigaste pusselbitar är att utveckla samarbetet mellan primärvård, kommunal vård och specialistvård. I Fyrbodal samverkar redan idag vårdcentraler, 1177, den kommunala hälso- och sjukvården, ambulans, medicinsk äldrevårdsavdelning (MÄVA), hemtjänst, SOS-alarm och jourcentral. För att öka tryggheten för invånarna vill vi att det arbetssättet utvecklas vidare.

ANNONS

Istället för att skapa oro, bör den kommande regionala dagordningen ta ansvar för att förstärka vården med mobila närsjukvårdsteam i vårt område. Detta innebär att färre behöver söka akutmottagningen och en mer avancerad vård kan ges i hemmet. Fyrbodal har gått före och visat vägen genom Samverkande sjukvård, här jobbar kommunal vård och t ex ambulansen tillsammans för att ge nödvändig vård och trygghet dygnets alla timmar.

Peter Heie (C)

ordförande i Nu-sjukvården

ANNONS