Jakob Simonson: Oljeindustrin har mörkat viktig kunskap och fördröjt klimatomställningen

Att de smutsiga energikällorna påskyndar klimatuppvärmningsprocessen, och sambandet mellan ökad koldioxidhalt i atmosfären och varmare klimat, var känt av Exxon, ett av världens största oljebolag, redan under 1970-talet. Men man valde att mörka – i stället spred man desinformation och hjälpte därmed till att fördröja den nödvändiga klimatomställningen. För att maximera sin profit.

ANNONS
LocationStrömstad||

Ett av världens största och rikaste oljebolag, Exxon Mobile, kände till sambandet mellan fossila bränslen och global uppvärmning redan på 70-talet.

Detta enligt en studie i tidskriften Science, som publicerades i dagarna. Det amerikanska oljebolaget beställde modeller som förutspådde klimatpåverkan och dessa modeller gav tydligt vid handen att fossila energikällor påskyndar klimatuppvärmningen.

Samtidigt riktade företagets ledare utåt kritik mot klimatvetenskapen. Man menade att klimatforskarnas resultat var alltför osäkra för att motivera att man skulle införa radikala åtgärder mot utsläppen.

Desinformationen från oljebolagen färdas till ekokammaren på nätet där klimatförnekare uttrycker och sprider sina åsikter

En rapport visade 2019 att de fem största energibolagen spenderat 10 miljarder kronor på klimatförnekande lobbyism. Genom att finansiera klimatförnekarforskning lade man grunden till den stora ”klimatförnekarrörelsen”, som i många år varit i full sving på nätet.

ANNONS

Desinformationen från oljebolagen färdas till ekokammaren på nätet där klimatförnekare uttrycker och sprider sina åsikter. Och även makthavare drar nytta av förvirringen som skapats av storbolagens desinformation – på senare år har de främsta namnen på det området varit Donald Trump och Jair Bolsonaro.

Men den etablerade vetenskapen är otvetydig – vi balanserar på gränsen till systemkollaps.

De stora bränder vi redan sett runtom på jorden kommer att bli fler i takt med klimatuppvärmningen. Det skapar mer koldioxid­utsläpp, vilket spär på växthuseffekten så att havsisen smälter snabbare. Det i sin tur ökar mängden sötvatten i haven, vilket förändrar nederbördssystemen, och skapar torka på vissa håll i världen och skyfall på andra. Klimat­kollapsen blir ett själv­spelande piano. ”Det krävs ingenting mindre än stora transformationer av alla sektorer i samhället om vi ska ha en chans”, säger Johan Rockström, professor i jordsystemvetenskap, en av författarna till den läsvärda boken ”En jord för alla – Ett manifest för mänsklighetens överlevnad”.

De stora bolagen runtom i världen måste vara med på banan för att omställningen ska vara möjlig

Det finns dock hopp för framtiden. Låt oss titta på några viktiga landvinningar.

Tysklands förbränning av kol har minskat med drygt 30 procent sedan 2012, och Storbritanniens kolförbränning med hela 90 procent sedan 2005. I USA har hälften av alla kolgruvor stängts sedan 2020, och 500 kolkraftverk sedan 2015.

ANNONS

Och Greta Thunbergs ”Fridays for future” har spridits över världen, vilket resulterat i att klimatfrågan på senare år satts på världens agenda som kanske aldrig förr.

Men de stora bolagen runtom i världen måste vara med på banan för att omställningen ska vara möjlig. 70 procent av alla världens koldioxidutsläpp kommer från bara hundra företag (enligt en studie vid Stockholms universitet 2019).

Om dessa stor­företag förmås att gå med på tuffa klimatåtgärder kan det ge en väldigt snabb effekt på utsläppen.

Men då måste de storföretag som tidigare ägnat sig åt att sprida desinformation och skapa förvirring dra upp huvudet ur sanden och börja agera – och det nu.

LÄS MER:En del av Strömstads själ försvinner med de två kulturbärarna

ANNONS