KD förvillar i Canningsiffror

Svar till Anders Ekström (KD)

ANNONS
LocationStrömstad||

Av Anders Ekströms replik till oss får vi veta att i de 150 miljoner som KD angett att Canningprojektet skulle kosta skattebetalarna ingick även Skeppsbroplatsen (bryggdäck, ombyggnad vid ”Silverpilenkajen”, broar, p-hus med mera). Men detta var borttaget redan innan miljö- och byggnämnden tog beslut om att helt lägga ner planarbetet. Att nu dra in Skeppsbroplatsen i diskussionen är endast ägnat att förvilla.

Vidare skriver Anders Ekström att kommunens åtagande för återstoden av Canningprojektet skulle uppgå till 168 miljoner kronor. Det stämmer ganska väl med vår uträkning; nedlagt planarbete 13,5 miljoner, sanering 15,5 miljoner samt infrastruktur 131 miljoner. Men faktum kvarstår: Riksbyggen ville köpa området för 126 miljoner kronor. Mellanskillnaden mellan infrastrukturkostnaderna 131 miljoner och köpesumman 126 miljoner är 5 miljoner kronor och för den extrasumman hade kommunen fått ett nytt, attraktivt bostadsområde. Återstoden, 29 miljoner kronor för planarbete och sanering, har kommunen oavsett om Canning bebyggs eller lämnas i träda.

ANNONS

Läs mera:

Canning skulle inte ha kostat 150 miljoner

Lars Tysklind (L)

ledamot i kommunstyrelsen

Kerstin Karlsson (L)

ledamot i miljö- och byggnämnden

ANNONS