Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kerstin Karlsson (L) och Lars Tysklind (L). Bild: Jakob Simonson
Kerstin Karlsson (L) och Lars Tysklind (L). Bild: Jakob Simonson

Debatt: Canning skulle inte ha kostat 150 miljoner

Kerstin Karlsson (L) och Lars Tysklind (L) om kostnaderna för det nedlagda Canningprojektet.

Replik till KD.

LÄS MER: Du bortser från fakta, Bengt Bivrin

Eftersom det i debatten förts fram fantasisiffror om Canningprojektet vill vi göra ett tillrättaläggande.

Strömstads kommun bytte till sig området 2007 till ett bokfört värde av 7,5 miljoner kronor.

Under årens lopp har planarbetet fortskridit till en sammanlagd beräknad kostnad av 13,5 miljoner kronor. Denna kostnad har belastat kommunens ekonomi fram tills att planarbetet avbröts av miljö- och byggnämnden hösten 2020.

Den gamla fabriksmarken är förorenad och måste saneras oavsett om området bebyggs eller ej. Dessutom måste kajen skredsäkras. De åtgärderna är kostnadsberäknade till 15,5 miljoner kronor.

Sammantaget blir detta 36,5 miljoner kronor, pengar som belastat/belastar kommunens budget utan att en enda bostad byggts.

Exploaterings- och infrastrukturkostnaderna för genomförande av avtalet med Riksbyggen var beräknade till 131 miljoner kronor.

Riksbyggen erbjöd sig att köpa hela området för 126 miljoner kronor. En sådan försäljning skulle med tillkommande kostnader således kosta kommunen ytterligare 5 miljoner kronor – inte 150 miljoner kronor som påståtts i insändare från Kristdemokraterna.

Nu står Canningområdet orört inom överskådlig tid och har ändå kostat/kostar kommunen 36,5 miljoner kronor

För dessa tillkommande 5 miljoner kronor hade kommunen fått 40 – 45 bostäder vartannat år under så många år som kommunen skulle önska. Exploatören var helt införstådd med att det var kommunen som i detaljplan skulle reglera hur många bostäder som skulle byggas. Att avbryta efter den första etappen hade inte varit något problem.

Nu står Canningområdet orört inom överskådlig tid och har ändå kostat/kostar kommunen 36,5 miljoner kronor.

Lars Tysklind (L)

ledamot i kommunstyrelsen

Kerstin Karlsson (L)

ledamot i miljö- och byggnämnden