Nexans fabrik i Halden.
Nexans fabrik i Halden. Bild: Karl af Geijerstam

Debatt: Utredning om trösklarna kan få oanade konsekvenser

Efter att ha sänkt Strömstad till botten på näringslivsrankingen och drivit igenom en strategi utan mål har kommunalrådet vaknat angående näringslivet. Tyvärr verkar han fortfarande yrvaken, eftersom han ägnar sig åt företaget Nexans. God morgon, Kent, Nexans ligger i Halden, Norge.

ANNONS
LocationStrömstad||

Frågan om trösklarna i Svinesund har pågått i många år. 1998 skrev miljöminister Kjell Larsson ett brev till Norges minister:

"I brevet framförde jag också min ståndpunkt att en utvidgning av farleden är oförenlig med den svenska ambitionen att bevara områdets höga naturvärden. Det kommer inte att vara möjligt att genomföra projektet utan erforderliga svenska tillstånd. Mot bakgrund av de synpunkter som hittills har framförts från svensk sida är det min bedömning att projektet inte kommer att kunna genomföras."

2003 skrev Åsa Torstensson och Lars Tysklind en motion till Riksdagen där det står:

"Diskussioner från norsk sida har dock återigen kommit på dagordningen, därför borde nu den svenska regeringen en gång för alla meddela norsk regering att sprängning i avseende på Idefjordens fjordklackar eller annan åverkan inte är aktuell och aldrig kommer att erhålla ett svenskt bifall."

ANNONS

Frågan har även varit uppe under Kent Hanssons tid som kommunalråd. Men under hans ledning har kommunen varit förvånansvärt ointresserade när frågan har kommit upp.

Vi behöver veta vad vi talar om, säger Kent Hansson nu. Han är den enda politiker jag vet om som inte anser sig veta tillräckligt till att säga nej till en utredning. Ministrar har varit kristallklara. Varför behöver Kent Hansson veta mer? Jag ser ingen annan orsak än att han letar med lupp efter en möjlighet att göra ingreppet Nexans så gärna vill. Varför?

En tänkbar orsak är att Nexans är arbetsplats även för invånare i Strömstad. Det betyder i så fall att kommunalrådet prioriterar eventuella arbetsplatser i et annat land framför unik, svensk natur. En mycket märklig prioritering. Kent Hansson borde ägna sig åt att skapa arbetsplatser i Strömstads kommun.

Det är oväntat och anmärkningsvärt att Strömstads kommunalråd plötsligt engagerar sig på Haldens sida i deras kamp för att spränga bort trösklarna för att få in större båtar. Norsk kommersiellt intresse på bekostnad av svensk natur. Mindre påverkan av havsmiljön kan accepteras, menar Kent Hansson.

Kent Hansson kan med detta ha tagit det första steget mot ett enormt ingripande i natur av riksintresse och tillika Natura 2000-område. Han går i så fall in i historien som den första svensk som ens tänkt tanken att spränga bort trösklarna i den ena av Sveriges två äkta tröskelfjordar. Det är milt sagt oväntat från en som fått förtroendet att leda en kommun med "Havet i centrum och livet i fokus", Sveriges första marina nationalpark, och en tröskelfjord. Hans agerande äventyrar både hav, nationalpark och fjord.

ANNONS

Kent Hanssons agerande kan få oanade konsekvenser. Klart är att kommersiella krafter kommer bita sig fast i hans lillfinger och använda hans utspel för allt det är värt. Kent Hansson har visat ett svalt intresse för näringsliv i sin tid vid makten, och när han först engagerar sig är det i just det ärendet han borde låta ligga. Det är tragikomisk, och svårt att ta in över sig vilken räckvidd och dignitet det här kan få.

Hur tänkte du där, Kent Hansson?

Christopher Andersen

ANNONS