Skolan på Koster står numera tom - barnen får ta färjan till Strömstad för sin undervisning.
Skolan på Koster står numera tom - barnen får ta färjan till Strömstad för sin undervisning. Bild: Thomas Bennelind

Stängningen av skolan är ett dråpslag mot Koster

Håkan Eriksson: ”Om Strömstads kommun planerat för en avfolkning av Koster så har man gjort ett grymt smart drag. Med betoning på grymt.”

ANNONS
LocationKoster||

Sedan i höstas finns ingen skola, ingen förskola och inget fritids på Koster. Från kommunalt håll förs ofta barnens bäst fram som orsak till att barnen flyttas. Kosters skola hade enbart behöriga lärare, elever säger, att man i den skolan lärde sig mer, hade roligare på rasterna och fick godare mat! Samarbete med lokala verksamheter (t ex Naturum) berikade skolan

Ingen som helst barn­omsorg erbjuds nu på ön. En småbarnsförälder med arbete på ön förutsätts ta båten till Strömstad för att lämna sitt barn på anvisad institution, ta båten ut igen, arbeta, ta båten in för att hämta barnet, resa ut igen. Den dagliga restiden för föräldern överstiger 4–5 timmar.

ANNONS

Situationen blir allt mer ohållbar för barnfamiljerna

Om Strömstads kommun planerat för en avfolkning av Koster så har man gjort ett grymt smart drag. Med betoning på grymt.

Situationen blir allt mer ohållbar för barnfamiljerna. Flera är på väg att lämna Koster och kommunen. Familjer som nyss flyttat till Koster eller står i begrepp att göra det planerar för boende på annat håll.

Det är inte svårt att se, vart detta tar vägen; unga familjer försvinner, inga nya kommer till. Med åldrande och minskande befolkning försvinner förutsättningarna för service snabbt. Snart finns heller ingen i arbetsför ålder, som kan ge den.

Är detta vad Strömstads kommun planerar för Koster?

Koster har en enastående potential som dragplåster för inflyttning. Utnyttja den!

Som det nu är förefaller det, som om bun har bilan i sin hand, men skall verkligen bun ha fullmakt att döda en kommundel?

Det som behövs nu är:

snabba beslut om en omstart av skolan, helst t om 6:e klass.

förutsägbarhet, löfte om skola så länge det finns elever.

att bostadsfrågan löses.

att kommunledningen tar sitt ansvar för hela kommunens utveckling. Nu har bun (och Strömstadsbyggen) tagit besluten, som leder till Kosters avveckling.

Koster har en enastående potential som dragplåster för inflyttning. Utnyttja den!

Öppna Kosters skola igen!

Håkan Eriksson

LÄS MER:"Vi har en positiv trend på Koster – öppna skolan"

LÄS MER:Fortfarande politisk oenighet om Kosters skola

LÄS MER:Barnomsorg saknas numera helt på Koster

LÄS MER:"Vi önskar att skolan på Koster ska öppna igen"

ANNONS