Fortfarande politisk oenighet om Kosters skola

Kosters skola öppnade inte när höstterminen började. 31 mars förra året beslöt barn- och utbildningsnämnden att pausa skolan. Även förskola och fritids är pausade. Barnen pendlar till skola i Strömstad. Vad tänker Strömstads skolpolitiker om framtiden för Kosters skola? Finns någon möjlighet att öppna den? Vad skulle krävas? Kan man tänka sig alternativa arbetsformer?