Bengt Magnusson är präst i Strömstad.
Bengt Magnusson är präst i Strömstad. Bild: Alice Nylander

Oftast har det varit män som missbrukat Bibelns ord

Bengt Magnusson: ”Tyvärr har många män missbrukat Bibeln och tolkat den utifrån ambitionen att skaffa sig makt och myndighet”.

ANNONS
LocationStrömstad||

Replik till Marielle Alvdal.

LÄS MER:Kvinna: lämna din förtryckare

Läste med stort intresse din insändare i tisdagens tidning och kallar mig gärna feminist, fast mitt samvete säger att jag kanske borde vara det mer helhjärtat. Hur som helst hör jag till dem som är oerhört upprörda över mäns våld mot kvinnor och över orättvisor angående både maktpositioner och löner.

Att jag tar till orda beror också på dina tankar angående Gud i sammanhanget. Min övertygelse är att Gud tror på dig och dina medsystrar, men tyvärr har många män missbrukat Bibeln och tolkat den utifrån ambitionen att skaffa sig makt och myndighet. Läs gärna Johannesevangeliets fjärde kapitel om den samariska kvinnans möte med Jesus, där Jesus bryter mot samtidens konvention och samtalar med en kvinna. Det intressanta är också att hon är den första personen för vilken han avslöjar sin verkliga identitet, att han är Messias.

ANNONS

Ett annat intressant exempel på Jesus människosyn, hittar vi i Matteusevangeliet kapitel 23. Jesus säger: ”Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna”. Jesus identifierar sig alltså med en feminin metafor.

Oftast har det varit män som tolkat Bibeln och gjort det till sin egen fördel och säkert ofta också grund av okunskap. Bibeln är ingen enkel bok och den kan bli farlig när den läses utifrån bokstavstro. Den måste tolkas och förstås utifrån kunskap om den kontext i vilken den aktuella texten skrevs och placeras i vår kontext med ödmjukhet och medvetenhet om svårigheten att utröna hur texten skulle formulerats om den skrivits idag.

Bengt Magnusson

Präst i Strömstads pastorat

ANNONS