SD svarar på debattartikel från Liberalerna om socialförvaltningens besparingar.
SD svarar på debattartikel från Liberalerna om socialförvaltningens besparingar. Bild: Mikael Andersson

Debatt: Oansvarigt att protestera utan egna alternativ

"Det är oansvarigt att protestera mot socialnämndens sparförslag” utan några egna alternativ. Det menar Sverigedemokraterna i Strömstad som här svarar på en tidigare insändare från Liberalerna. Liberalerna är ute efter ”lättköpta politiska poäng med skrämselretorik”, enligt partiets företrädare.

ANNONS
|

Svar på Hans-Robert Hanssons och Kerstin Karlssons insändare ”Socialnämnden äventyrar framtiden” 24-02-12

I en insändare med den alarmerande rubriken ”Socialnämnden äventyrar framtiden” (24-02-12), ondgör sig Hans-Robert Hansson och Kerstin Karlsson, båda från Liberalerna, över socialnämndens nyligen tagna besparingsbeslut. I argumentationen kommer de med en del tendensiösa och okunniga påstående som vi vill korrigera.

För det första kallar de SD upprepade gånger för majoritetens stödparti. En något märklig formulering då en majoritet givetvis inte behöver ett stödparti – behöver man det är man inte i majoritet. Det vet skribenterna så klart, det är säkert bara ett klumpigt försök att raljera. Men låt oss vara riktigt tydliga. SD bedriver absolut inte stödpolitik åt någon, utan vi följer vår egen linje, våra egna värderingar. Vi granskar var enskild situation och kommer fram till beslut, oberoende av andra partier. I den aktuella situationen fattade vi det ekonomiskt mest ansvarsfulla beslutet. Majoriteten gjorde sedan sin bedömning av läget och kom fram till samma beslut. Med skribenternas synsätt, blir de då kanske stödpartier åt SD?

ANNONS

Strömstad, i likhet med de flesta andra kommuner i landet, befinner sig i ett mycket besvärligt ekonomiskt läge. Hansson och Karlsson konstaterar också att socialnämndens kostnader ökar och nämner särskilt införandet av bemanning nattetid på Koster. Nämnden måste alltså hitta sätt att spara och hela poängen med insändaren verkar vara att till varje pris skydda bemanningscentralen mot besparingsåtgärder. De menar att minska centralens arbetsstyrka vore att katastrofalt ”underminera kommunens organisation”. Ja, om man får tror rubriken, äventyra själva framtiden. Deras oro är dock något svårförståelig, ingen har direkt pekat ut bemanningscentralen som föremål för indragningar. Men om nu kostnader för sådana administrativa stödfunktioner inte får granskas, vart ska vi då rikta blicken? Hur ska vi prioritera? Är det själva kärnverksamheterna vi ska dra in på? Hemtjänsten? Äldreboendena? Maten?

I stället för att spara kan kommunen naturligtvis höja skatten. Och förvärra många hushålls redan ansträngda ekonomi. SD säger nej, men L kanske vill se skattehöjningar? Eller vill de att kommunen ska ta ytterligare miljonlån och belasta kommande generationer?

Det är oansvarigt att protestera mot socialnämndens sparförslag utan att komma med några egna alternativ. I den situation som råder bör alla partier sträva efter att samarbeta för att hitta bra lösningar och inte försöka knipa lättköpta politiska poäng med skrämselretorik om hur ”välfungerande verksamhet för de äldres bästa” slås sönder. Men det är nu inte ekonomiskt ansvarstagande som slår sönder verksamheter utan brist på planering, prioritering och realistisk finansiering!

ANNONS

Eugenia Eriksson

Karin Lindeqvist

SD Strömstad

ANNONS