Arkivbild. Jägaren är ett särskilt boende (säbo) i Strömstad.
Arkivbild. Jägaren är ett särskilt boende (säbo) i Strömstad. Bild: Marita Adamsson

Debatt: Socialnämnden äventyrar framtiden

Liberalerna beklagar att socialnämnden ålagts att spara 4,7 miljoner under 2024 utan att helt veta hur det ska gå till.

ANNONS
|

Majoriteten förlitar sig på en utredning som visat att det går att dra ner på olika åtgärder inom hemtjänsten/hemsjukvården. Visst ligger Strömstad högt i beslutade åtgärder till brukare, men inte högst i landet, som kommunstyrelsens ordförande, Kent Hansson, sa i KF 8/2. Jämförelsen är gjord med ett fåtal kommuner, som Örebro och Helsingborg med flera.

Nu har socialnämnden tvingats bemanna nattetid på Koster med en kostnad på ytterligare 1,5 miljoner. Här har majoriteten och stödpartiet SD sagt att denna neddragning måste göras, helst inom administrationen. En utredning av administrationen gjordes under hösten och resulterade i att en integrationshandläggare, en administratör i IFO och en anställd hos bemanningscentralen togs bort.

ANNONS

Det låter kanske bra, men det som inte är allmänt känt är att bemanningscentralen utför ett mycket effektivt och personalbesparande arbete. Bemanningscentralen är även en förebild för andra kommuner i Sverige som vill ta efter denna modell.

Vi beklagar att majoriteten och dess stödparti SD tycks vilja lägga ner denna fantastiska verksamhet. Den tjänst som redan tagits bort gör att det blir mer problematiskt att rekrytera framtida personal både till socialförvaltningen och till skolan, detta är bekräftat av högsta ledningen i socialförvaltningen.

Liberalerna vill att Strömstadsborna ska veta vad som händer när majoriteten och SD underminerar kommunens organisation. Naturligtvis måste man se över hur skattepengar bäst ska användas, men det finns faktiskt gränser. Välfungerande verksamhet för de äldres bästa ska inte slås sönder!

Hans-Robert Hansson (L)

Socialnämnden Strömstad

Kerstin Karlsson (L)

Kommunstyrelsen

ANNONS