Debatt: C: Tack för svar men viktiga frågor missades

Tack Per Stade för att du svarade på min insändare men tyvärr råkade du missa de viktiga frågorna i slutet.

ANNONS
LocationStrömstad|

LÄS OCKSÅ: Hur påverkas sociala av nedskärningar - C vill ha svar nu

LÄS OCKSÅ: Om C går på fler sammanträden får de information

Öppenhet och transparens borde vara en självklarhet när frågor ställs om hur personalen inom till exempel äldreomsorgen och socialförvaltningens ansvarsområde påverkas när budgeten för 2024 innebär besparingar. Det är fler än jag som inte vet eller förstår vad som kommer förändras i socialförvaltningen under 2024 med den nedbantade budget som beslutats om. Det är för dem jag ställer frågan, jag själv kan bara gå in till dig eller andra personer på kommunhuset och fråga men det blir inte särskilt transparent.

ANNONS

Rätt är att budgeten blir större men det är fortfarande långt under prognostiserade kostnadsökningar. De åtgärder som räknas upp i svaret torde endast täcka en bråkdel av de prognostiserade kostnaderna som under 2023 har presenterats för oss.

Som utbildad och verksam inom sjukvården så är jag verkligen medveten om behovet av att utveckla och arbeta smartare vilket jag verkligen välkomnar. Ser fram mot en fortsatt debatt i god ton på kommunfullmäktige i februari där alla via webbsändning kan ta del av svar och inlägg.

Andreas Hansson (C)

ANNONS