Debatt: Hur påverkas sociala av nedskärningar – C vill ha svar nu

Centerpartiet i Strömstad försökte ge äldre och unga bättre förutsättningar inför 2024 men det röstades ner av S, M, KD och V.

ANNONS
|

Under budgetarbetets gång inför 2024 har socialförvaltningen gång på gång visat på stora behov inom framför allt äldres stöd och omsorg. S, M, KD och Vs budget för kommande år är mycket snäv och det kommer krävas besparingar inom de flesta områden även om det finns stora behov.

För att lösa den mycket svåra, ekonomiska situation som socialförvaltningen står inför så har nämnden genomfört en genomlysning av verksamheten. I kommunfullmäktiges budgetdebatt sas att denna genomlysning visar på stora möjligheter till effektiviseringar och det pekas främst på det som berör äldreomsorgens utveckling och nyttjande av resurser. Som lösning har det angetts att det ska arbetas på annat sätt inom äldreomsorgen!

ANNONS

Nu träder verksamheten in i 2024 och har att förhålla sig till den budgetram som lagts av S, M, KD och V. Därför är det dags att alla får reda på vad effektivisering och nytt arbetssätt inom äldreomsorgen i praktiken innebär. Till kommunfullmäktige i december frågade jag socialnämndens ordförande bland annat följande men det besvarades tyvärr inte på mötet. Men vi invånare i Strömstad behöver veta vad för omsorg och vård våra äldre och utsatta grupper kommer få under 2024.

• Vilka effektiviseringar kommer att genomföras nästa år?

• Vad innebär "nytt arbetssätt" inom socialförvaltningen för att få budget 2024 i balans?

Med hopp om svar till alla Strömstads invånare.

Andreas Hansson (C)

ANNONS