Louise Thunström, Paula Holmqvist och Mats Wiking är socialdemokratiska riksdagsledamöter från Fyrbodal.
Louise Thunström, Paula Holmqvist och Mats Wiking är socialdemokratiska riksdagsledamöter från Fyrbodal. Bild: Stefan Bennhage

Debatt: Bredare samarbete krävs för att klara klimatet

”Många medborgare i Fyrbodal och övriga Sverige känner sig idag svikna av vallöften från regeringen och SD”, skriver Paula Holmqvist, Mats Wiking och Louise Thunström, Socialdemokraterna.

ANNONS
|

Replik till Johan Hulberg, Edward Riedl och Ann-Sofie Alm, Moderaterna.

LÄS MER:S misslyckande kostar skjortan för Fyrbodals hushåll

Johan Hultberg, Edward Riedl och Ann-Sofie Alm (M) skriver en replik som är rätt oförskämd med insinuationer om att vi skulle resa mycket med taxi. De menar att det var ett ­socialdemokratiskt förslag att undanta halva Sverige från elprisstödet. Den socialdemokratiska regeringen gav Svenska Kraftnät i uppdrag att se över hur ett elprisstöd skulle införas med fokus på södra Sverige eftersom det då var i de sydligaste elprisområdena som elpriset var som högst. Uppdraget var inte begränsat till enbart dessa områden och det är i slutänden regeringen som har att fatta beslut utifrån det presenterade underlaget.

ANNONS

Än märkligare blir det när Hultberg m fl påstår att vi ”låtsas” inte veta att elprisstödet till konsumenter också kan utnyttjas av egenföretagare med enskild firma och att det är därför vissa får hundratusentals kronor i stöd. Regeringen har avsiktligt valt att inte offentliggöra hur mycket var och en får i elprisstöd så vi vet inte vem som fått detta stöd eller varför vederbörande förbrukat så mycket el men man kan anta att det med stor sannolikhet är en näringsidkare som fått del av stödet. Då är det ju så att just detta stöd tydligt har presenterats som just ett stöd till hushåll och ­enskilda. Näringsidkare har blivit lovade ett annat stöd (som regeringen dock ännu inte lyckats presentera). Vi tror att rätt många av dem som fått inget eller ett lågt elprisstöd med rätta är ­upprörda över att deras pengar istället använts till ett dolt näringsstöd.

Hur som helst bör regeringen ta ansvar för sina egna uppblåsta vallöften

Hultberg m fl insisterar på att drivmedelspriserna, nu förtydligat till dieselpris, är skyhöga just i Sverige. Det är riktigt att priserna på just diesel, till skillnad från bensin, ligger tydligt över EU-snittet men fortfarande lägre än i Norge.

De fortsätter prata om att det ska bli ändring när man sänker reduktionsplikten trots att ingen ännu vet vad som faktiskt menas med ”EU:s miniminivå”. Hur som helst bör regeringen ta ansvar för sina egna uppblåsta vallöften. Av utlovade 5 till 10 kronor lägre pris vid pump blev det några ynka ören. Många medborgare i Fyrbodal och övriga Sverige känner sig idag svikna av vallöften från regeringen och SD. För utan SD ingen högerregering!

ANNONS

Medan Hultberg m fl är fixerade vid specifika stöd till vissa konsumenter så skenar levnadsomkost­naderna generellt i Sverige. Matpriserna har inte ökat så mycket sedan 1950-talet. Vi socialdemokrater föreslog därför en extra barn­bidragshöjning i vår höstbudget.

För att klara energi-, hushålls- och klimatpolitiken behöver vi ett bredare samarbete

Vi hade också förslag på en elräkningsakut där man skulle kunna dela upp sin elprisbetalning. Dessa förslag har den högerkonservativa riksdagsmajoriteten sagt nej till.

Det vore också önskvärt med en mera ödmjuk framtoning hos representanter från en styrande minoritet som är beroende av SD.

För att klara energi-, hushålls- och klimatpolitiken behöver vi ett bredare samarbete och vi Socialdemokrater är alltid beredda att hitta bra lösningar för de hushåll som drabbats hårdast och återigen ta tillbaka Sverige som ett ­föregångsland vad det ­gäller klimatarbetet!

Paula Holmqvist

Mats Wiking

Louise Thunström

Riksdagsledamöter Socialdemokraterna Fyrbodal

ANNONS